Notícies

octubre 25, 2017
EL COLPIS PARTICIPA A L’OBSERVATORI D’IGUALTAT DE GÈNERE
Per part del Colpis hi participen Eugènia Bretones (politòloga), responsable de la comissió de Gènere del Col·legi, i Lídia Arroyo (sociòloga), com a delegada d’aquesta mateixa comissió.

Un dels objectius de l’OIG és garantir el compliment de la Llei 17/2015 d’Igualtat efectiva de dones i homes. En la reunió del dia 25 es va presentar el Pla d’actuacions i els principals eixos de l’activitat d’aquest òrgan, així com els treballs i estudis que té previst realitzar a mitjà termini. L’índex d’igualtat que definirà l’Observatori es calcularà amb la metodologia de l’European Institut for Gender Equality a partir de 7 dimensions: treball, salari, salut, formació, ús del temps, apoderament i violència masclista.
 
Aquest és un pas més del Colpis cap al compromís vers la igualtat de gènere. Amb la nova Junta de Govern, de la qual l’Eugènia Bretones és membre, es van posar en marxa diverses comissions de treball i territorials, entre les quals es troba la comissió de Gènere.
 

ENLLAÇ D’INTERÈS

MÉS INFORMACIÓ

Share This