FORMACIÓ CONTINUADA

FITXA DEL CURS

07.SEMINARI DE DISSENY DE PROJECTES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL (FINALITZAT)

Presentació

El procés d'investigació comprèn l'enfocament i el conjunt de mètodes, tècniques i procediments de captació de la informació necessària per construir preguntes i obtenir respostes pertinents i fiables en relació a un problema. Aquest seminari permet aprendre a dissenyar totes les fases d'un projecte en el camp de la investigació social, partint del plantejament del projecte, utilitzant diferents metodologies de treball, constituint l'equip de treball, determinant els terminis d'execució i realitzant el corresponent pressupost.

OBJECTIUS

L'objectiu general del seminari és conèixer les eines bàsiques per dissenyar totes les fases d'un projecte d'investigació social. S'abordarà des del plantejament del projecte, les diferents metodologies del treball, la constitució de l'equip de treball, els terminis d'execució i l'elaboració del pressupost.

PROGRAMA

1. Tipologies bàsiques de projectes d'investigació social

  • Projectes segons la metodologia utilitzada
  • Projectes segons àrees temàtiques

 

2. L'elaboració de la proposta

  • Objectius
  • Metodologia
  • Equip de treball
  • Calendari 

 

3. El pressupost

4. Cas pràctic

Destinataris

- Col·legiats/des que vulguin iniciar-se en el disseny de projectes d'investigació social.

PROFESSORAT

Jordi Pujol. Gerent del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya

DATA LÍMIT D'INSCRIPCIÓ

Fins el 15 febrer de 2011

DATA D'INICI

22 febrer de 2011

DATA DE FI

23 febrer de 2011

PREU PER COL·LEGIATS/DES I ESTUDIANTS

Per realitzar aquest seminari, cal estar col·legiat. Abonar 30 euros de dipòsit, que es retornarà a la finalització del seminari.

PREU PER NO COL·LEGIATS/DES

CALENDARI DE CLASSES

Dimarts i dimecres de 14:00 a 15:30 hores

 

LLOC ON S'IMPARTEIX

COL·LEGI DE POLITÒLEGS I SOCIÒLEGS DE CATALUNYA
c/ Roger de LLúria, 155-157 Entl 1a
Barcelona

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Per a formalitzar la matrícula del curs, cal adjuntar la següent documentació:

- Fotocòpia del DNI/NIE (només per aquelles persones que no estan col·legiades)
- Fotocòpia del comprovant de pagament del curs (només per aquelles persones que facin el pagament a través de transferència bancària).
- Els estudiants de Ciències Polítiques i/o de Sociologia de segon cicle gaudeixen d'un preu especial. En cas de ser-ho, caldrà presentar una còpia de la matrícula de la universitat de l'any en curs.

FITXA D'INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS
Els camps marcats amb * són obligatoris
DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR (2) (EL NÚM. MÀXIM DE FITXERS ÉS DE 5)
SELECCIONAR ARXIU (adjuntar fitxers en format jpg, pdf o doc)
[+] Adjuntar un altre fitxer
DADES DE L'EMPRESA (Emplenar aquest apartat en el cas que es vulgui facturar a l'empresa)

El Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya tracta la informació que ens proporciona amb la finalitat d'oferir-li el servei sol·licitat. Es conservaran les dades facilitades mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no seran cedides a tercers, excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té el dret d'obtenir confirmació de si al Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya estem tractant les seves dades personals, així que té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.

Responsable: Identitat: Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya-NIF: Q5856239H Direcció postal: C/Roger de Llúria, 155; Entresòl 1a; 08037 Barcelona Telèfon: 932414122 Correu electrònic: colpis@colpis.cat

(1) El preu per estudiant s'aplica exclusivament als estudiants de les llicenciatures de Ciències Polítiques i Sociologia.

(2) Per considerar efectiva la matrícula és imprescindible fer arribar al Col·legi, abans de l'inici del curs, els documents que s'indiquin a la fitxa de cada curs.

(3) El COLPIS no garanteix la realització d’aquesta activitat formativa si no s’arriba a un número mínim d’alumnes.

(4) Una vegada formalitzada la matrícula no es retornarà l’import de la mateixa excepte que l’organització anul·li l’activitat formativa.

Share This