FORMACIÓ CONTINUADA

FITXA DEL CURS

06.EXCEL APLICAT AL TRACTAMENT DE DADES ESTADÍSTIQUES (FINALITZAT)

Presentació

L'anàlisi de dades estadístiques sovint requereix de programes informàtics especialitzats que faciliten el seu tractament i la seva transformació. Tanmateix, el programa Excel de Microsoft Office permet també desenvolupar diversos procediments de tractament de variables i dades.

En aquest sentit, el curs vol donar a conèixer des d'una orientació fonamentalment pràctica i instrumental els procediments de tractament de fitxers, de transformació de les dades d'una matriu i d'anàlisi de dades estadístiques a través del programa Excel.

OBJECTIUS

L'objectiu del curs és desenvolupar les funcions bàsiques del programa Excel per al tractament i anàlisi de dades quantitatives: procediments, aplicacions, interpretació de resultats i elaboració d'informes.

PROGRAMA

1. Les matrius de dades: casos i variables

2. Introducció, identificació i desament de les dades

3. Importació de fitxers

4. Com treballar amb Excel amb gran quantitat de dades

5. Procediments de tractament de fitxers

6. Procediments per a la transformació de variables i dades

7. Funcions de l’EXCEL: SUSTITUIR; SI; EXTRAE; IZQUIERDA; HALLAR;
CONCATENAR, etc.

8. Tractament i anàlisi de preguntes multiresposta

9. Anàlisi descriptiva univariada

10. Taules dinàmiques

11. Elaboració d’informes

Destinataris

- Tècnics/ques d'investigació social
- Consultors/res
- Qualsevol persona interessada en aquesta matèria

PROFESSORAT

Laura Morató. Sociòloga i responsable de l'àrea de dades de l'enquesta Panel de Desigualtats a Catalunya de la Fundació Jaume Bofill.

DATA LÍMIT D'INSCRIPCIÓ

Fins el 4 febrer de 2011

DATA D'INICI

11 febrer de 2011

DATA DE FI

25 febrer de 2011

PREU PER COL·LEGIATS/DES I ESTUDIANTS

165 euros

PREU PER NO COL·LEGIATS/DES

200 euros

CALENDARI DE CLASSES

Divendres de 16.00 a 20.00 hores.

LLOC ON S'IMPARTEIX

CLICK AND DO

c/Pelai 8, 2a planta - Edifici Stucom

08001 Barcelona

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Per a formalitzar la matrícula del curs, cal adjuntar la següent documentació:

- Fotocòpia del DNI/NIE (només per aquelles persones que no estàn col·legiades).
- Fotocòpia del comprovant de pagament del curs (només per aquelles persones que facin el pagament a través de transferència bancària).
- Els estudiants de Ciències Polítiques i/o de Sociologia de segon cicle gaudeixen d'un preu especial. En cas de ser-ho, caldrà presentar una còpia de la matrícula de la universitat de l'any en curs.

FITXA D'INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS
Els camps marcats amb * són obligatoris
DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR (2) (EL NÚM. MÀXIM DE FITXERS ÉS DE 5)
SELECCIONAR ARXIU (adjuntar fitxers en format jpg, pdf o doc)
[+] Adjuntar un altre fitxer
DADES DE L'EMPRESA (Emplenar aquest apartat en el cas que es vulgui facturar a l'empresa)

El Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya tracta la informació que ens proporciona amb la finalitat d'oferir-li el servei sol·licitat. Es conservaran les dades facilitades mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no seran cedides a tercers, excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té el dret d'obtenir confirmació de si al Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya estem tractant les seves dades personals, així que té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.

Responsable: Identitat: Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya-NIF: Q5856239H Direcció postal: C/Roger de Llúria, 155; Entresòl 1a; 08037 Barcelona Telèfon: 932414122 Correu electrònic: colpis@colpis.cat

(1) El preu per estudiant s'aplica exclusivament als estudiants de les llicenciatures de Ciències Polítiques i Sociologia.

(2) Per considerar efectiva la matrícula és imprescindible fer arribar al Col·legi, abans de l'inici del curs, els documents que s'indiquin a la fitxa de cada curs.

(3) El COLPIS no garanteix la realització d’aquesta activitat formativa si no s’arriba a un número mínim d’alumnes.

(4) Una vegada formalitzada la matrícula no es retornarà l’import de la mateixa excepte que l’organització anul·li l’activitat formativa.

Share This