FORMACIÓ CONTINUADA

FITXA DEL CURS

1.EINES PRÀCTIQUES PER A LA PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES EUROPEUS [9a edició] (FINALITZAT)

Presentació

Els fons de finançament de la Unió Europea són una de les possibles vies d'execució de projectes i programes. Aquestes accions, en molts casos, representen el desenvolupament endogen dels territoris d'aplicació, a més d'una implementació d'eines i estratègies. Per aquesta raó, cada cop més, tant institucions públiques com privades opten per la presentació de projectes europeus pel seu finançament.

El programa formatiu està organitzat pel Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya i compta amb el suport de l'Oficina a Barcelona del Parlament Europeu, la Representació a Barcelona de la Comissió Europea i la Secretaria d'Afers Exteriors de la Generalitat de Catalunya.

OBJECTIUS

L'objectiu general del curs és conèixer els elements i instruments bàsics per planificar, dissenyar i gestionar adequadament projectes europeus a través de la seva aplicació pràctica.

Els seus objectius específics són els següents:

 • Conèixer les polítiques, programes sectorials i línies de subvenció de la UE en els àmbits de la competitivitat empresarial i la innovació, l'ocupació i els assumptes socials, i el medi ambient i l'energia.
 • Identificar la informació necessària per passar d'un projecte local a un projecte transnacional
 • Conèixer el cicle de vida dels projectes i les diferents fases de les que es composa
 • Desenvolupar les competències necessàries per planificar i gestionar projectes europeus
 • Analitzar les experiències de diferents tipus d'equips de treball que hagin participat en la planificació i gestió d'un projecte europeu

PROGRAMA

I. Instruments financers i polítiques de la Unió Europea

 1. Organització i funcionament de la UE: el paper de Catalunya
 2. Marc financer: el pressupost comunitari
 3. Política regional europea i el seu impacte a Catalunya
 4. Polítiques i programes sectorials i línies de subvenció:
  • Competitivitat empresarial i innovació
  • Ocupació, assumptes socials i ciutadania
  • Medi ambient i energia

II: Metodologies per a la preparació i la gestió de projectes europeus

 1. Definició del projecte: de la idea a la proposta
 2. Criteris de selecció i redacció del projecte
 3. Gestió de les activitats del projecte: seguiment i avaluació
 4. Gestió econòmica-financera del projecte
 5. Control i auditoria del projecte
 6. Comunicació, difusió i sostenibilitat del projecte

Mòdul III: Fòrum d'experiències: anàlisi de casos

Destinataris

- Personal tècnic de l'Administració Pública que coordini i/o participi en diferents projectes europeus (àrees de promoció econòmica, serveis socials, educació, medi ambient, cultura, etc.)
- Professionals que treballin en entitats privades, organitzacions sense ànim de lucre o empreses que coordinin xarxes transnacionals i/o gestionin projectes europeus
- Titulats/des de diverses especialitats que desitgin conèixer instruments per a la planificació i gestió dels projectes finançats amb fons europeus

PROFESSORAT

Joan Lúria. Subdirector General de Programació de la Generalitat de Catalunya
Francisco Ramos. Assessor de l'Àrea de Desenvolupament Local de la Diputació de Barcelona
Josep Maria Ribot.  Conseller de la Direcció de Relacions amb els Parlaments Nacionals del Parlament Europeu a Brussel·les
Josep Rodríguez. Responsable de Suport als Governs Locals de la Diputació de Barcelona
Guillem Rovira. Cap de l'Àrea de cooperació amb l'Estat i aplicació del dret de la UE de la Secretaria d'Afers Exteriors de la Generalitat de Catalunya
Mariona Sanz. Gerent de R+D+i Internacional d'ACC1Ó de la Generalitat de Catalunya
Albert Sorrosal. Consultor expert en projectes europeus
Xavier Tiana. Cap de l'Oficina de Cooperació Europea de la Diputació de Barcelona

 

DATA LÍMIT D'INSCRIPCIÓ

Fins el 6 maig de 2011

DATA D'INICI

13 maig de 2011

DATA DE FI

18 juny de 2011

PREU PER COL·LEGIATS/DES I ESTUDIANTS

450 euros

PREU PER NO COL·LEGIATS/DES

575 euros

CALENDARI DE CLASSES

Divendres de 16:30 a 20:30 hores i dissabtes de 9:30 a 13:30 hores

LLOC ON S'IMPARTEIX

COL·LEGI DE POLITÒLEGS I SOCIÒLEGS DE CATALUNYA
c/ Roger de LLúria, 155-157 Entl 1a
08037 Barcelona

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Per formalitzar la matrícula del curs, cal adjuntar la següent documentació:

-fotocòpia del DNI/NIE (només per aquelles persones que no estàn col·legiades).
-fotocòpia del comprovant de pagament dels curs (només per aquelles persones que facin el pagament a través de transferència bancària).
-Els estudiants de Ciències Polítiques i/o de Sociologia de segon cicle  gaudeixen d'un preu especial. En cas de ser-ho, caldrà presentar una còpia de la matrícula de la universitat de l'any en curs.

FITXA D'INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS
Els camps marcats amb * són obligatoris
DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR (2) (EL NÚM. MÀXIM DE FITXERS ÉS DE 5)
SELECCIONAR ARXIU (adjuntar fitxers en format jpg, pdf o doc)
[+] Adjuntar un altre fitxer
DADES DE L'EMPRESA (Emplenar aquest apartat en el cas que es vulgui facturar a l'empresa)

El Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya tracta la informació que ens proporciona amb la finalitat d'oferir-li el servei sol·licitat. Es conservaran les dades facilitades mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no seran cedides a tercers, excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té el dret d'obtenir confirmació de si al Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya estem tractant les seves dades personals, així que té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.

Responsable: Identitat: Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya-NIF: Q5856239H Direcció postal: C/Roger de Llúria, 155; Entresòl 1a; 08037 Barcelona Telèfon: 932414122 Correu electrònic: colpis@colpis.cat

(1) El preu per estudiant s'aplica exclusivament als estudiants de les llicenciatures de Ciències Polítiques i Sociologia.

(2) Per considerar efectiva la matrícula és imprescindible fer arribar al Col·legi, abans de l'inici del curs, els documents que s'indiquin a la fitxa de cada curs.

(3) El COLPIS no garanteix la realització d’aquesta activitat formativa si no s’arriba a un número mínim d’alumnes.

(4) Una vegada formalitzada la matrícula no es retornarà l’import de la mateixa excepte que l’organització anul·li l’activitat formativa.

Share This