FORMACIÓ CONTINUADA

FITXA DEL CURS

INICIACIÓ A L'SPSS (NIVELL BÀSIC)

Presentació

El curs es planteja com un taller pràctic d'informàtica aplicada per a l'ús de dades estadístiques amb el programari SPSS, amb una orientació molt instrumental i destinat al coneixement dels procediments bàsics de tractament de fitxers, de transformació de les dades d'una matriu i d'alguns procediments d'anàlisi estadística bàsics.

OBJECTIUS

L'objectiu del curs és adquirir per una banda els coneixements bàsics del programa SPSS; i per a l'altra, recordar algunes de les tècniques d'anàlisi de dades quantitatives bàsiques: procediments, aplicacions i interpretació de resultats.

PROGRAMA

1. Presentació de l'SPSS

 • Característiques generals
 • L'entorn de treball
 • El procés de dades i tipus de fitxers
 • Formes de treball amb l'SPSS
 • Estructura de programes i d'instruccions

 

2. Introducció, identificació i desament de les dades

3. Procediments de tractament de fitxers

 • Ordenar casos
 • Segmentar un fitxer
 • Seleccionar casos
 • Ponderar casos
 • Fusió de fitxers: afegir variables i afegir casos

 

4. Procediments de transformació de dades

 • Tipus de transformació
 • Recodificació de variables
 • Agrupació de codis de resposta
 • Càlcul de noves variables
 • Generació de variables: índexs i tipologies

 

5. L'anàlisi de dades

 • Preguntes multiresposta: tractament i anàlisi
 • L'anàlisi estadística univariada
 • L'anàlisi exploratòria

 

6. Els resultats

 • L'edició de gràfics i taules
 • L'exportació dels resultats

Destinataris

- Tècnics/ques d'investigació social
- Consultors/res
- Qualsevol persona interessada en aquesta matèria

PROFESSORAT

Laura Morató. Sociòloga i responsable de l'àrea de dades de l'enquesta Panel de Desigualtats a Catalunya.

DATA LÍMIT D'INSCRIPCIÓ

Fins el 21 octubre de 2011

DATA D'INICI

28 octubre de 2011

DATA DE FI

11 novembre de 2011

PREU PER COL·LEGIATS/DES I ESTUDIANTS

165 euros

PREU PER NO COL·LEGIATS/DES

200 euros

CALENDARI DE CLASSES

Divendres de 16:00 a 20:00 hores

LLOC ON S'IMPARTEIX

CLICK AND DO

c/Pelai 8, 2ª planta - Edifici Stucom

08001 Barcelona

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Per formalitzar la matrícula del curs, cal adjuntar la següent documentació:

-fotocòpia del DNI/NIE (només per aquelles persones que no estan col·legiades).
-fotocòpia del comprovant de pagament del curs (només per aquelles persones que facin el pagament a través de transferència bancària).
-Els estudiants de Ciències Polítiques i/o de Sociologia de segon cicle o grau gaudeixen d'un preu especial. En cas de ser-ho, caldrà presentar una còpia de la matrícula de la universitat de l'any en curs.

FITXA D'INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS
Els camps marcats amb * són obligatoris
DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR (2) (EL NÚM. MÀXIM DE FITXERS ÉS DE 5)
SELECCIONAR ARXIU (adjuntar fitxers en format jpg, pdf o doc)
[+] Adjuntar un altre fitxer
DADES DE L'EMPRESA (Emplenar aquest apartat en el cas que es vulgui facturar a l'empresa)

El Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya tracta la informació que ens proporciona amb la finalitat d'oferir-li el servei sol·licitat. Es conservaran les dades facilitades mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no seran cedides a tercers, excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té el dret d'obtenir confirmació de si al Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya estem tractant les seves dades personals, així que té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.

Responsable: Identitat: Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya-NIF: Q5856239H Direcció postal: C/Roger de Llúria, 155; Entresòl 1a; 08037 Barcelona Telèfon: 932414122 Correu electrònic: colpis@colpis.cat

(1) El preu per estudiant s'aplica exclusivament als estudiants de les llicenciatures de Ciències Polítiques i Sociologia.

(2) Per considerar efectiva la matrícula és imprescindible fer arribar al Col·legi, abans de l'inici del curs, els documents que s'indiquin a la fitxa de cada curs.

(3) El COLPIS no garanteix la realització d’aquesta activitat formativa si no s’arriba a un número mínim d’alumnes.

(4) Una vegada formalitzada la matrícula no es retornarà l’import de la mateixa excepte que l’organització anul·li l’activitat formativa.

Share This