FORMACIÓ CONTINUADA

FITXA DEL CURS

INTRODUCCIÓ A LA GESTIÓ PÚBLICA LOCAL

Presentació

Les administracions públiques locals necessiten personal capaç d'entendre i d'incorporar a la seva dinàmica de treball la lògica de la gestió pública. És necessari per tant, que el personal de les administracions locals conegui com s'estructura la funció pública i els recursos amb els que ha de treballar.

OBJECTIUS

L'objectiu general del curs és desenvolupar els coneixements necessaris per exercir les tasques més importants en les administracions públiques locals.

PROGRAMA

1. La lògica de l'administració pública


2. El municipi


  • Organització municipal
  • Òrgans municipals
  • Competències municipals


3. La funció pública local


  • Classes de personal de servei a l'administració pública
  • La selecció de personal
  • Incompatibilitats


4. Introducció a l'estructura pressupostària de les administracions locals


5. El pagament de tresoreria


6. Nocions bàsiques sobre les fórmules de contractació


7. El procediment administratiu


8. Els recursos en via administrativa i el recurs contenciós administratiu


9. La prestació de serveis públics: la gestió directa i indirecta


10. Fonts de finançament de l'administració local 

 

Destinataris

- Qualsevol persona interessada en la gestió pública local

PROFESSORAT

Antoni Fernández.Politòleg i professor associat de Ciències Polítiques i de l'Administració de la Universitat de Barcelona.

De 2006-2011 ha estat secretari general del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.

DATA LÍMIT D'INSCRIPCIÓ

Fins el 28 octubre de 2011

DATA D'INICI

4 novembre de 2011

DATA DE FI

18 novembre de 2011

PREU PER COL·LEGIATS/DES I ESTUDIANTS

145 euros

PREU PER NO COL·LEGIATS/DES

185 euros

CALENDARI DE CLASSES

Divendres de 16.00 a 20.00 hores

LLOC ON S'IMPARTEIX

COL·LEGI DE POLITÒLEGS I SOCIÒLEGS DE CATALUNYA
c/ Roger de LLúria, 155-157 Entl 1a
Barcelona

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Per formalitzar la matrícula del curs cal adjuntar la següent documentació:


-fotocòpia del DNI/NIE (només per aquelles persones que no estan col·legiades)
-fotocòpia del comprovant de pagament del curs (només per aquelles persones que facin el pagament a través de transferència bancària).
-Els estudiants de Ciències Polítiques i/o de Sociologia de segon cicle o grau gaudeixen d'un preu especial. En cas de ser-ho, caldrà presentar una còpia de la matrícula de la universitat de l'any en curs.

FITXA D'INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS
Els camps marcats amb * són obligatoris
DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR (2) (EL NÚM. MÀXIM DE FITXERS ÉS DE 5)
SELECCIONAR ARXIU (adjuntar fitxers en format jpg, pdf o doc)
[+] Adjuntar un altre fitxer
DADES DE L'EMPRESA (Emplenar aquest apartat en el cas que es vulgui facturar a l'empresa)

El Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya tracta la informació que ens proporciona amb la finalitat d'oferir-li el servei sol·licitat. Es conservaran les dades facilitades mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no seran cedides a tercers, excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té el dret d'obtenir confirmació de si al Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya estem tractant les seves dades personals, així que té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.

Responsable: Identitat: Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya-NIF: Q5856239H Direcció postal: C/Roger de Llúria, 155; Entresòl 1a; 08037 Barcelona Telèfon: 932414122 Correu electrònic: colpis@colpis.cat

(1) El preu per estudiant s'aplica exclusivament als estudiants de les llicenciatures de Ciències Polítiques i Sociologia.

(2) Per considerar efectiva la matrícula és imprescindible fer arribar al Col·legi, abans de l'inici del curs, els documents que s'indiquin a la fitxa de cada curs.

(3) El COLPIS no garanteix la realització d’aquesta activitat formativa si no s’arriba a un número mínim d’alumnes.

(4) Una vegada formalitzada la matrícula no es retornarà l’import de la mateixa excepte que l’organització anul·li l’activitat formativa.

Share This