FORMACIÓ CONTINUADA

FITXA DEL CURS

GESTIÓ DE PROJECTES DE DINAMITZACIÓ ECONÒMICA [FINALITZAT]

Presentació

Aquest curs es fonamenta en els principis de la planificació estratègica i de la gestió de xarxes d'agents dels territoris. En concret es posarà especial èmfasi en la identificació de les necessitats i oportunitats del territori, fins a l’elaboració i execució d’un pla d’acció.

 

En aquest sentit, aquests processos permeten establir escenaris de futur en els territoris i definir projectes i accions reals per a la seva dinamització econòmica i desenvolupament local.

 

OBJECTIUS

Els objectius del curs són els següents:

 

 1. Conèixer els elements bàsics que intervenen en els processos de planificació i gestió de projectes de dinamització econòmica i desenvolupament local

 2. Desenvolupar sistemes de programació i gestió de projectes de dinamització econòmica, des de la identificació de les necessitats i oportunitats del territori, fins a l’elaboració i execució d’un pla d’acció

PROGRAMA

1. Introducció a la dinamització econòmica i el desenvolupament local dels territoris

 • Marc conceptual, polítiques i àmbits d’actuació del desenvolupament local
 • Marc institucional i agents que intervenen

2. Planificació estratègica

 • Definició de conceptes bàsics: pla, programes, projectes
 • Elements de la planificació estratègica:

         - Plantejament i diagnosi
         - Elaboració d’objectius: línies estratègiques i projectes
         - Pla d’actuació i programa d’implementació

3. Gestió de projectes de dinamització econòmica

 • Anàlisi de l’entorn i diagnosi interna (DAFO)
 • Definició d’objectius: generals, estratègics, específics
 • Disseny de les activitats
 • Organització i metodologia
 • Recursos: materials, tècnics, infraestructures i equipaments, humans, econòmics
 • Seguiment i avaluació
 • Comunicació dels resultats

Destinataris

- Personal directiu i/o tècnic d’administracions públiques locals o entitats, especialment dels departaments de promoció econòmica, ocupació i empresa

- Personal tècnic d’empreses consultores

- Personal investigador d’universitats i centres de recerca

- Qualsevol persona titulada universitària interessada per aquest àmbit

PROFESSORAT

Santiago Eizaguirre. Sociòleg i expert en dinamització econòmica i innovació social. Professor de sociologia a la Universitat de Barcelona.

DATA LÍMIT D'INSCRIPCIÓ

Fins el 5 juny de 2014

DATA D'INICI

12 juny de 2014

DATA DE FI

3 juliol de 2014

PREU PER COL·LEGIATS/DES I ESTUDIANTS

165 €

PREU PER NO COL·LEGIATS/DES

240 €

CALENDARI DE CLASSES

Del 12 de juny al 3 de juliol de 2014.

Dijous de 16.00 a 20.00 hores

LLOC ON S'IMPARTEIX

Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya

c/Roger de Llúria 155-157, entrl 1ª

08037 Barcelona

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Per formalitzar la matrícula del curs, cal adjuntar la següent documentació:

 

-Fotocòpia del DNI/NIE (només per aquelles persones que no estan col·legiades)

-Fotocòpia del comprovant de pagament del curs (només per aquelles persones que facin el pagament a través de transferència bancària).

-Els estudiants de Ciències Polítiques i/o de Sociologia de segon cicle o grau (amb la meitat de crèdits totals aprovats) gaudeixen d'un preu especial. En cas de ser-ho, caldrà presentar una còpia de la matrícula de la universitat de l'any en curs.

FITXA D'INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS
Els camps marcats amb * són obligatoris
DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR (2) (EL NÚM. MÀXIM DE FITXERS ÉS DE 5)
SELECCIONAR ARXIU (adjuntar fitxers en format jpg, pdf o doc)
[+] Adjuntar un altre fitxer
DADES DE L'EMPRESA (Emplenar aquest apartat en el cas que es vulgui facturar a l'empresa)

El Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya tracta la informació que ens proporciona amb la finalitat d'oferir-li el servei sol·licitat. Es conservaran les dades facilitades mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no seran cedides a tercers, excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té el dret d'obtenir confirmació de si al Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya estem tractant les seves dades personals, així que té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.

Responsable: Identitat: Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya-NIF: Q5856239H Direcció postal: C/Roger de Llúria, 155; Entresòl 1a; 08037 Barcelona Telèfon: 932414122 Correu electrònic: colpis@colpis.cat

(1) El preu per estudiant s'aplica exclusivament als estudiants de les llicenciatures de Ciències Polítiques i Sociologia.

(2) Per considerar efectiva la matrícula és imprescindible fer arribar al Col·legi, abans de l'inici del curs, els documents que s'indiquin a la fitxa de cada curs.

(3) El COLPIS no garanteix la realització d’aquesta activitat formativa si no s’arriba a un número mínim d’alumnes.

(4) Una vegada formalitzada la matrícula no es retornarà l’import de la mateixa excepte que l’organització anul·li l’activitat formativa.

Share This