FORMACIÓ CONTINUADA

FITXA DEL CURS

INTRODUCCIÓ AL DESENVOLUPAMENT LOCAL: ESTRATÈGIES INNOVADORES EN EL CONTEXT ACTUAL [FINALITZAT]

Presentació

La nova edició del curs pretén generar un espai de reflexió i d’intercanvi d’experiències en relació als processos de desenvolupament local i a les estratègies que en el context actual poden facilitar la dinamització econòmica dels territoris i la generació d’ocupació.

 

Aquest tipus de formació introductòria està adreçada tant a aquelles persones que volen iniciar-se professionalment en el camp del desenvolupament local, i necessiten tenir una visió àmplia i transversal dels elements que intervenen, com a altres professionals que tot i tenir experiència i coneixements han d’adquirir orientacions per a la millora dels processos que lideren o en els que participen.

OBJECTIUS

 1. Revisar el model de desenvolupament local del territori i identificar els elements que s’han d’adaptar a l’actual situació socioeconòmica

 2. Proposar estratègies innovadores que dinamitzin els processos de desenvolupament local: cooperació administrativa, treball en xarxa entre territoris, col·laboració público-privada, lideratge institucional i promoció del talent endogen, entre d’altres.

 3. Analitzar experiències de bones pràctiques del territori que permetin transferir estratègies i dinàmiques a nous projectes

 4. Promoure la generació d’una xarxa d’intercanvi de coneixements i experiències entre personal directiu i tècnic d’administracions públiques, entitats, empreses i centres de recerca o generació de coneixement.

 

 

PROGRAMA

 1. Marc conceptual del desenvolupament local i relació amb altres polítiques afins
 2. Models de desenvolupament local: anàlisi crítica en clau de futur
 3. Reformulació de les Polítiques Actives d’Ocupació i recerca de nous models d’intervenció
 4. El nou rol de les entitats locals: cooperació territorial i treball en xarxa
 5. Planificació estratègica i governança territorial
 6. Cooperació entre els agents públics-privats del territori
 7. Innovació social i dinamització comunitària
 8. Les noves tecnologies com a instrument de participació i desenvolupament local
 9. Anàlisi d’experiències innovadores al territori

Destinataris

- Personal directiu i/o tècnic d’administracions públiques locals o entitats, especialment dels departaments de promoció econòmica, ocupació i empresa

- Personal tècnic d’empreses consultores

- Personal investigador d’universitats i centres de recerca

- Qualsevol persona titulada universitària interessada per aquest àmbit

PROFESSORAT

Santiago Eizaguirre, membre del dept. teoria sociològica, filosofia del dret i mètode en ciències socials de la Universitat de Barcelona

Mateo Hernando, responsable de l’àrea de desenvolupament local del Servei d’Ocupació de Catalunya

- Eduard Jiménez, director en Innovación y Consultoria en Políticas Públicas S.L

- Alain Jordà, consultor i expert en desenvolupament local

- Ismael Peña-López, professor de societat de la informació dels estudis de dret i ciència política de la Universitat Oberta de Catalunya

- Carles Ramió, catedràtic de Ciència Política i de l'Administració de la Universitat Pompeu Fabra

- Francisco Ramos, assessor de l’àrea de desenvolupament local de la Diputació de Barcelona

 

DATA LÍMIT D'INSCRIPCIÓ

Fins el 14 abril de 2015

DATA D'INICI

21 abril de 2015

DATA DE FI

30 juny de 2015

PREU PER COL·LEGIATS/DES I ESTUDIANTS

395€

PREU PER NO COL·LEGIATS/DES

500€

CALENDARI DE CLASSES

Del 21 d'abril al 30 de juny de 2015, dimarts de 16.00 a 20.00 hores

LLOC ON S'IMPARTEIX

Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya

c/Roger de Llúria 155-157, entrl 1ª

08037 Barcelona

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Per formalitzar la matrícula del curs, cal adjuntar la següent documentació:

 

-Fotocòpia del DNI/NIE (només per aquelles persones que no estan col·legiades)

-Fotocòpia del comprovant de pagament del curs (només per aquelles persones que facin el pagament a través de transferència bancària).

-Els estudiants de Ciències Polítiques i/o de Sociologia de segon cicle o grau (amb la meitat de crèdits totals aprovats) gaudeixen d'un preu especial. En cas de ser-ho, caldrà presentar una còpia de la matrícula de la universitat de l'any en curs.

FITXA D'INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS
Els camps marcats amb * són obligatoris
DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR (2) (EL NÚM. MÀXIM DE FITXERS ÉS DE 5)
SELECCIONAR ARXIU (adjuntar fitxers en format jpg, pdf o doc)
[+] Adjuntar un altre fitxer
DADES DE L'EMPRESA (Emplenar aquest apartat en el cas que es vulgui facturar a l'empresa)

El Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya tracta la informació que ens proporciona amb la finalitat d'oferir-li el servei sol·licitat. Es conservaran les dades facilitades mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no seran cedides a tercers, excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té el dret d'obtenir confirmació de si al Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya estem tractant les seves dades personals, així que té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.

Responsable: Identitat: Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya-NIF: Q5856239H Direcció postal: C/Roger de Llúria, 155; Entresòl 1a; 08037 Barcelona Telèfon: 932414122 Correu electrònic: colpis@colpis.cat

(1) El preu per estudiant s'aplica exclusivament als estudiants de les llicenciatures de Ciències Polítiques i Sociologia.

(2) Per considerar efectiva la matrícula és imprescindible fer arribar al Col·legi, abans de l'inici del curs, els documents que s'indiquin a la fitxa de cada curs.

(3) El COLPIS no garanteix la realització d’aquesta activitat formativa si no s’arriba a un número mínim d’alumnes.

(4) Una vegada formalitzada la matrícula no es retornarà l’import de la mateixa excepte que l’organització anul·li l’activitat formativa.

Share This