FORMACIÓ CONTINUADA

FITXA DEL CURS

INTRODUCCIÓ A LES SMART CITIES (curs finalitzat)

Presentació

Parlar de Smart Cities, significa avançar cap a ciutats més sostenibles, més intel·ligents, aprofitant tot el potencial que la tecnologia ens pot aportar.

Aquest curs ens permetra introduir-nos al món de les smart cities, a través de diferents casos tant nacionals com internacionals.

OBJECTIUS

  • Donar a conèixer les tendències polítiques nacionals i internacionals.
  • Descobrir exemples de bones pràctiques de smart cities i com aquestes responen als reptes socioeconòmics i ambientals.
  • Relacionar innovació social amb Smart Cities
  • Aproximar-nos al concepte de resiliència urbana i les seves principals dimensions
  • Presentar el poder de les TIC per a la transformació i millora de la vida a la ciutat.

PROGRAMA

Bloc 1: Introducció a les Smart Cities

1. Definició i evolució del concepte. Àmbits d'actuació de les Smart Cities

1.2 Agenda política: Polítiques internacionals, europees, estatal i catalanes

1.3 Exemples de smart cities al món

1.4 El cas de Barcelona i explicació del Pla Barcelona Digital

 

Bloc 2: Innovació Social

2. Smart Cities i innovació Social

2.1 Introducció

2.2 Què és la Innovació Social

2.3 Exemples Internacionals

2.4 Problemàtiques

2.5 Conclusió

 

Bloc 3: Resiliènica urbana

3. Smart Cities i resiliència

3.1 Introducció

3.2 Què és la Resiliència

3.3 Exemples Internacionals

3.4 Problemàtiques

3.5 Conclusió


Bloc 4: El paper de les dades massives i les noves tecnologies en les Smart Cities

4. Smart Cities i Big Data, IOT

4.1 Introducció

4.2 Què són les dades massives, i l'IOT

4.3 Exemples Internacionals

4.4 Problemàtiques

4.5 Conclusió

Destinataris

  • Professionals que vulguin iniciar-se en les smart cities
  • Qualsevol persona interessada en el tema

PROFESSORAT

  • Marta Galceran: Politòloga i Màster en Política Internacional i Europa, especialitzada en la seguretat internacional i la governabilitat global.
  • Rebecca Smith: B.A en Desenvolupament Sostenible a la Columbia University (Nova York) i Màster en Ciència Política, ha col·laborat en projectes de canvi climàtic i desenvolupament sostenible.
  • Suzanne Spooner: Politòloga i Màster Governing The Large Metropolis, especialitzada en antropologia urbana urbanisme sostenible, participació ciutadana i inclusió.

DATA LÍMIT D'INSCRIPCIÓ

Fins el 23 novembre de 2017

DATA D'INICI

30 novembre de 2017

DATA DE FI

21 desembre de 2017

PREU PER COL·LEGIATS/DES I ESTUDIANTS

105 euros (col·legiats en situació d'atur, 20% descompte)

PREU PER NO COL·LEGIATS/DES

155 euros (persones no col·legiades en situació d'atur 20% de descompte)

CALENDARI DE CLASSES

Del 30 de novembre al 21 de desembre de 2017. Els dijous de 17.00 a 20.00 hores.

LLOC ON S'IMPARTEIX

COL·LEGI DE POLITÒLEGS I SOCIÒLEGS DE CATALUNYA

c/Roger de Lluria 155-157, entrl 1ª

08037 Barcelona

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Per formalitzar la matrícula del curs, cal adjuntar la següent documentació:

-Fotocòpia del DNI/NIE (només per aquelles persones que no estan col·legiades)

-Fotocòpia del comprovant de pagament del curs (només per aquelles persones que facin el pagament a través de transferència bancària).

-Els estudiants de Ciències Polítiques i/o de Sociologia de segon cicle o grau (amb la meitat de crèdits totals aprovats) gaudeixen d'un preu especial. En cas de ser-ho, caldrà presentar una còpia de la matrícula de la universitat de l'any en curs.

- Per poder gaudir del descompte per aturats, cal aportar document de situació administrativa (SOC). Només és pot gaudir d'un descompte per persona i curs.

FITXA D'INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS
Els camps marcats amb * són obligatoris
DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR (2) (EL NÚM. MÀXIM DE FITXERS ÉS DE 5)
SELECCIONAR ARXIU (adjuntar fitxers en format jpg, pdf o doc)
[+] Adjuntar un altre fitxer
DADES DE L'EMPRESA (Emplenar aquest apartat en el cas que es vulgui facturar a l'empresa)

El Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya tracta la informació que ens proporciona amb la finalitat d'oferir-li el servei sol·licitat. Es conservaran les dades facilitades mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no seran cedides a tercers, excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té el dret d'obtenir confirmació de si al Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya estem tractant les seves dades personals, així que té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.

Responsable: Identitat: Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya-NIF: Q5856239H Direcció postal: C/Roger de Llúria, 155; Entresòl 1a; 08037 Barcelona Telèfon: 932414122 Correu electrònic: colpis@colpis.cat

(1) El preu per estudiant s'aplica exclusivament als estudiants de les llicenciatures de Ciències Polítiques i Sociologia.

(2) Per considerar efectiva la matrícula és imprescindible fer arribar al Col·legi, abans de l'inici del curs, els documents que s'indiquin a la fitxa de cada curs.

(3) El COLPIS no garanteix la realització d’aquesta activitat formativa si no s’arriba a un número mínim d’alumnes.

(4) Una vegada formalitzada la matrícula no es retornarà l’import de la mateixa excepte que l’organització anul·li l’activitat formativa.

Share This