FORMACIÓ CONTINUADA

FITXA DEL CURS

CÀPSULA FORMATIVA: CONSCIÈNCIA I GESTIÓ DE LES EMOCIONS (curs finalitzat)

Presentació

Les emocions tenen un paper protagònista en el desenvolupament psíquic de tot individu i de les societats, amb importantíssimes funcions en la conservació, relació i socialització de les persones i els grups. Els nous paradigmes educatius emergents són molt conscients de la importància de la intel·ligència i educació emocional per garantir la cohesió de les persones, dels grups i de les organitzacions. Una millor comprensió i gestió de les nostres emocions ens facilita una vida més plena a nivell personal i professional, reduint l’amenaça dels trastorns psíquics més presents a les nostres societats com ara l'ansietat, l’estrès, o la depressió.

L’enfoc docent combina la transmissió i discussió de conceptes amb la praxis, experimentació i vivència d’exercicis, ja què és necessari complementar l’aproximació intel·lectual amb l’entrenament vivencial.

OBJECTIUS

 • Conèixer i comprendre les nostres emocions en la nostra relació intra psíquica i les nostres relacions interpersonals.
 • Integrar i donar cabuda a tot el registre d’emocions que sentim.
 • Gestionar les emocions de manera que donem la resposta el més acurada possible a cada circumstància i moment vital.
 • Posar les bases per un entrenament cap a una major madurés emocional.

 

PROGRAMA

 • Una aproximació a la naturalesa, significació, sentit i funció de les emocions.
 • Un model de gestió de les emocions en tres passos: desenvolupament d’una actitud davant de les emocions.
 • La transició versus la fixació emocional.
 • Anàlisi i experimentació de les quatre emocions bàsiques: significació, sentit i funció de cada emoció; i manifestació sana versus insana de cada emoció.

Destinataris

 • Tècnics d'intervenció social i mediadors.
 • Tècnics dels sectors educatius i sanitaris.
 • Qualsevol persona interessada en un major desenvolupament de la intel·ligència emocional en l’àmbit professional / organitzatiu i/o en l’àmbit personal.

PROFESSORAT

Eduardo Pastor: Gestalt Coach. Supervisor d’Equips Professionals i Organitzacions i Docent en Àmbits de la cura a les persones: Atenció Social, Sanitària i Educativa. Llicenciat en Sociologia.

DATA LÍMIT D'INSCRIPCIÓ

Fins el 11 octubre de 2017

DATA D'INICI

18 octubre de 2017

DATA DE FI

18 octubre de 2017

PREU PER COL·LEGIATS/DES I ESTUDIANTS

45 euros (col·legiats en situació d'atur, 20% descompte)

PREU PER NO COL·LEGIATS/DES

60 euros (persones no col·legiades en situació d'atur 20% de descompte)

CALENDARI DE CLASSES

Dimecres 18 d'octubre de 2017 de 9.30 a 14.30 hores.

LLOC ON S'IMPARTEIX

Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya
Roger de Llúria, 155-157, entresòl 1a
08037 Barcelona

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Per formalitzar la matrícula del curs, cal adjuntar la següent documentació:

- Fotocòpia del DNI/NIE (només per aquelles persones que no estan col·legiades)

- Fotocòpia del comprovant de pagament del curs (només per aquelles persones que facin el pagament a través de transferència bancària).

- Els estudiants de Ciències Polítiques i/o de Sociologia (amb la meitat de crèdits totals aprovats) gaudeixen d'un preu especial. En cas de ser-ho, caldrà presentar una còpia de la matrícula de la universitat de l'any en curs.

- Per poder gaudir del descompte per aturats, cal aportar document de situació administrativa (SOC). Només és pot gaudir d'un descompte per persona i curs.

FITXA D'INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS
Els camps marcats amb * són obligatoris
DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR (2) (EL NÚM. MÀXIM DE FITXERS ÉS DE 5)
SELECCIONAR ARXIU (adjuntar fitxers en format jpg, pdf o doc)
[+] Adjuntar un altre fitxer
DADES DE L'EMPRESA (Emplenar aquest apartat en el cas que es vulgui facturar a l'empresa)

El Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya tracta la informació que ens proporciona amb la finalitat d'oferir-li el servei sol·licitat. Es conservaran les dades facilitades mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no seran cedides a tercers, excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té el dret d'obtenir confirmació de si al Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya estem tractant les seves dades personals, així que té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.

Responsable: Identitat: Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya-NIF: Q5856239H Direcció postal: C/Roger de Llúria, 155; Entresòl 1a; 08037 Barcelona Telèfon: 932414122 Correu electrònic: colpis@colpis.cat

(1) El preu per estudiant s'aplica exclusivament als estudiants de les llicenciatures de Ciències Polítiques i Sociologia.

(2) Per considerar efectiva la matrícula és imprescindible fer arribar al Col·legi, abans de l'inici del curs, els documents que s'indiquin a la fitxa de cada curs.

(3) El COLPIS no garanteix la realització d’aquesta activitat formativa si no s’arriba a un número mínim d’alumnes.

(4) Una vegada formalitzada la matrícula no es retornarà l’import de la mateixa excepte que l’organització anul·li l’activitat formativa.

Share This