ÀREA COL·LEGIATS/DES: accedir
COM COL·LEGIAR-SE
MÀSTER METRÒPOLI EN ESTUDIS URBANS I METROPOLITANS [+]
COLPIS CATALUNYA
L'INFOCOLPIS
Envia'ns el teu correu electrònic si vols rebre el butlletí del Col·legi.
RECOMANEM
[+]
MÀSTER EN TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA (TISA)
MÀSTER EN TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA (TISA) [+]

Formació continuada

FITXA DEL CURS

CÀPSULA FORMATIVA: CONEIX L'INSTITUT CATALÀ D'AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES (IVÀLUA)

PRESENTACIÓ

L’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua) és un consorci públic constituït per les institucions següents:

 

 • La Generalitat de Catalunya, a través del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda
 • La Diputació de Barcelona 
 • La Universitat Pompeu Fabra 
 • El Consell Interuniversitari de Catalunya
 • El Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya

 

L’Institut es va constituir formalment l’any 2006, i va inciar les seves activitats l’any 2008.

La seva missió és la promoció de l’avaluació de polítiques públiques entre les administracions públiques catalanes, les entitats sense ànim de lucre que persegueixin finalitats d’interès públic i entre la ciutadania en general.

OBJECTIUS

-Donar a conèixer l'Institut als professionals de la sociologia i de la poltologia, potencials usuaris i col·laboradors de l'acció d'Ivàlua.

-Afavorir el coneixement de recursos sobre l'avaluació de polítiques públiques entre els professionals de la sociologia i la politologia.

PROGRAMA

1. La missió d'Ivàlua: promoure l'avaluació de polítiques públiques

 

2. L'acció d'Ivàlua

 

 • Projectes en col·laboració amb administracions públiques i entitats del tercer sector:
 1. Avaluacions de projectes o polítiques: tipus d'avaluacions en funció de les necessitats.
 2. Assessoraments
 3. Formació a mida
 4. Suport a iniciatives per a promoure polítiques basades en evidència. L'exemple de Què funciona en educació?

 

 • Projectes oberts a tothom:
 1. Guies pràctiques d'avaluació i altres documents
 2. Formació sobre avaluació de polítiques públiques

 

 

3. L'Impacte de l'acció d'Ivàlua en les polítiques públiques

 

DESTINATARIS

-Qualsevol persona interesada en el tema

PROFESSORAT

Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua)

DATA LÍMIT D'INSCRIPCIÓ
Fins el 20 març de 2018
DATA D'INICI DATA DE FI
21 març de 2018 21 març de 2018
PREU PER COL·LEGIATS I ESTUDIANTS (1) PREU PER NO COL·LEGIAT
gratuït gratuït
CALENDARI DE CLASSES
Durada del curs: 3 hores

Dimecres 21 de març de 15.30 a 18.30 hores (3 hores).

LLOC ON S'IMPARTEIX

Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya

c/Roger de Llúria 155-157, entrl 1ª

08037 Barcelona

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA
Cal realitzar la inscripció a través de la web.
El curs és totalment gratuït i no cal adjuntar cap documentació.
FITXA D'INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS
*Cognoms: *Nom:
NIF: Data de naixement:
Adreça:
Població: Província: CP:
*Correu electrònic: *Telèfon:
*Titulació:
*Experiència:
*Ocupació actual:
Tipus d'alumne: Col·legiat/da Estudiant (1) No col·legiat/da
Núm Col·legiat:                  
Forma de pagament: Efectiu Transferència bancària Domiciliació bancària (només col·legiats/des) C/C del Banc de Sabadell 0081-0202-12-0001023503
Els camps marcats amb * són obligatoris
DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR (2) (núm. màxim de fitxers és 5)
Adjuntar fitxer :
+ Adjuntar un altre fitxer       (adjuntar fitxers en format jpg, pdf o doc)
DADES DE L'EMPRESA (Emplenar aquest apartat en el cas que es vulgui facturar a l'empresa)
Nom:
CIF:
Adreça:
Població: Província: CP:
Telèfon(s):   Fax:
Correu electrònic:
 • Visual CAPTCHA

El sotasignant consent expressament que les dades personals que ens facilita mitjançant aquest formulari s'integrin en un fitxer del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya amb la finalitat de remetre-li informació, via correu postal o electrònic, relativa a les activitats formatives que organitzi el Col·legi.

En qualsevol cas, pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant una comunicació escrita, adjuntant fotocòpia del DNI, dirigint-se a la seu del Col·legi a: carrer Roger de Llúria, 155-157, entresòl 1a, 08037 Barcelona.

(1) El preu per estudiant s'aplica exclusivament als estudiants de les llicenciatures de Ciències Polítiques i Sociologia.
(2) Per considerar efectiva la matrícula és imprescindible fer arribar al Col·legi, abans de l'inici del curs, els documents que s'indiquin a la fitxa de cada curs.
(3) El COLPIS no garanteix la realització d’aquesta activitat formativa si no s’arriba a un número mínim d’alumnes.
(4) Una vegada formalitzada la matrícula no es retornarà l’import de la mateixa excepte que l’organització anul·li l’activitat formativa.
Les seves dades personals s'han obtingut amb el seu consentiment i constaran en un fitxer titularitat del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya, amb la finalitat d’adreçar-nos a vostè per a informar-lo de les diverses qüestions que puguin ser del seu interès, relacionades amb el servei prestat. Pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancelació i oposició mitjançant comunicació escrita al Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya, carrer Roger de Llúria, 155-157, entresòl 1a, 08037 - Barcelona.
Roger de Llúria, 155-157, entresòl 1a | 08037 Barcelona | T: 932 414 122 | F: 932 002 209 | A/E: colpis@colpis.cat | Avís Legal |  Disseny web