ÀREA COL·LEGIATS/DES: accedir
COM COL·LEGIAR-SE
MÀSTER METRÒPOLI EN ESTUDIS URBANS I METROPOLITANS [+]
COLPIS CATALUNYA
L'INFOCOLPIS
Envia'ns el teu correu electrònic si vols rebre el butlletí del Col·legi.
RECOMANEM
[+]
MÀSTER EN TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA (TISA)
MÀSTER EN TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA (TISA) [+]

Formació continuada

FITXA DEL CURS

COM DUR A TERME UNA CAMPANYA ELECTORAL MUNICIPAL. FINALIZAT

PRESENTACIÓ

L'actual context polític i l'emergència de nous instruments de comunicació política requereix l'actualització dels recursos i un millor coneixement de les eines necessàries per dur a terme una campanya electoral. L'objectiu és que sigui efectiva i que tingui l'impacte esperat.

Aquest curs donarà a conèixer el procés de disseny i organització de campanyes electorals municipals, i mostrarà les eines i tècniques més innovadores per al seu desenvolupament.

OBJECTIUS

Aquest curs facilitarà les eines, recursos i tècniques que permetin desenvolupar de manera efectiva una campanya electoral municipal. Es tindran en compte estratègies i tàctiques de campanya, així com la seva organització i gestió.

PROGRAMA
 • Conèixer la realitat municipal en detall (diagnosi, DAFO)
 • Plantejar una bona estratègia
 • Dominar les eines de comunicació política i electoral
 • Organitzar i gestionar la campanya
 • Aprendre els consells i aprenentatge clau, per part dels experts
DESTINATARIS
 • Candidats i candidates a eleccions municipals
 • Membres d'equips de candidatura, futurs regidors i regidores
 • Membres de les executives de grups polítics locals
 • Comunicadors/es especialitzats en política
 • Politòlegs/logues

 

PROFESSORAT
 • Antoni Biarnés: Llicenciat en Ciències Polítiques, Sociologia i en Dret. Director del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya.
 • Pere Canal: Politòleg.
 • Pau Canaleta: Consultor de comunicació i professor de comunicació política.
 • Xavier Fähndrich: Politòleg i periodista.
 • Xavier Peytibi: Especialista en comunicació política, campanyes i xarxes
 • Àngels Pont: Directora de GESOP (Gabinet d'Estudis Socials i Opinió Pública)
DATA LÍMIT D'INSCRIPCIÓ
Fins el 11 maig de 2018
DATA D'INICI DATA DE FI
18 maig de 2018 26 maig de 2018
PREU PER COL·LEGIATS I ESTUDIANTS (1) PREU PER NO COL·LEGIAT
325 euros 375 euros
CALENDARI DE CLASSES
Durada del curs: 17 hores
 • Divendres 18 de maig - tarda (16 a 20 h)
 • Dissabte 19 de maig - matí (9.30 a 13.30h)
 • Divendres 25 de maig - tarda (16 a 20 h)
 • Dissabte 26 de maig - matí (9.30 a 13.30 h)

 

 

 

LLOC ON S'IMPARTEIX

Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya

Roger de Llúria, 155-157, entresòl 1a

08037 Barcelona

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Per formalitzar la matrícula del curs, cal adjuntar la següent documentació:

 

-Fotocòpia del DNI/NIE (només per aquelles persones que no estan col·legiades)

-Fotocòpia del comprovant de pagament del curs (només per aquelles persones que facin el pagament a través de transferència bancària).

-Els estudiants de Ciències Polítiques i/o de Sociologia de segon cicle o grau (amb la meitat de crèdits totals aprovats) gaudeixen d'un preu especial. En cas de ser-ho, caldrà presentar una còpia de la matrícula de la universitat de l'any en curs.

ENLLAÇ D'INTERÈS
FITXA D'INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS
*Cognoms: *Nom:
NIF: Data de naixement:
Adreça:
Població: Província: CP:
*Correu electrònic: *Telèfon:
*Titulació:
*Experiència:
*Ocupació actual:
Tipus d'alumne: Col·legiat/da Estudiant (1) No col·legiat/da
Núm Col·legiat:                  
Forma de pagament: Efectiu Transferència bancària Domiciliació bancària (només col·legiats/des) C/C del Banc de Sabadell 0081-0202-12-0001023503
Els camps marcats amb * són obligatoris
DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR (2) (núm. màxim de fitxers és 5)
Adjuntar fitxer :
+ Adjuntar un altre fitxer       (adjuntar fitxers en format jpg, pdf o doc)
DADES DE L'EMPRESA (Emplenar aquest apartat en el cas que es vulgui facturar a l'empresa)
Nom:
CIF:
Adreça:
Població: Província: CP:
Telèfon(s):   Fax:
Correu electrònic:
 • Visual CAPTCHA

El sotasignant consent expressament que les dades personals que ens facilita mitjançant aquest formulari s'integrin en un fitxer del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya amb la finalitat de remetre-li informació, via correu postal o electrònic, relativa a les activitats formatives que organitzi el Col·legi.

En qualsevol cas, pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant una comunicació escrita, adjuntant fotocòpia del DNI, dirigint-se a la seu del Col·legi a: carrer Roger de Llúria, 155-157, entresòl 1a, 08037 Barcelona.

(1) El preu per estudiant s'aplica exclusivament als estudiants de les llicenciatures de Ciències Polítiques i Sociologia.
(2) Per considerar efectiva la matrícula és imprescindible fer arribar al Col·legi, abans de l'inici del curs, els documents que s'indiquin a la fitxa de cada curs.
(3) El COLPIS no garanteix la realització d’aquesta activitat formativa si no s’arriba a un número mínim d’alumnes.
(4) Una vegada formalitzada la matrícula no es retornarà l’import de la mateixa excepte que l’organització anul·li l’activitat formativa.
Les seves dades personals s'han obtingut amb el seu consentiment i constaran en un fitxer titularitat del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya, amb la finalitat d’adreçar-nos a vostè per a informar-lo de les diverses qüestions que puguin ser del seu interès, relacionades amb el servei prestat. Pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancelació i oposició mitjançant comunicació escrita al Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya, carrer Roger de Llúria, 155-157, entresòl 1a, 08037 - Barcelona.
Roger de Llúria, 155-157, entresòl 1a | 08037 Barcelona | T: 932 414 122 | F: 932 002 209 | A/E: colpis@colpis.cat | Avís Legal |  Disseny web