FORMACIÓ CONTINUADA

FITXA DEL CURS

POLÍTIQUES PÚBLIQUES, TECNOPOLÍTICA, INNOVACIÓ TECNOLÒGICA I SOCIETATS (FINALITZAT)

Presentació

El curs persegueix proporcionar coneixements pràctics i teòrics necessaris per a comprendre la gènesi, present i futur l’ecosistema de la innovació tecnològica a nivell local i global, de manera introductòria - des de les perspectives antropològica, de les polítiques i administracions públiques i del dret i la sociologia – i els seus impactes en la transformació de les relacions entre persona, ciència, economia, política, societat per donar una visió transversal dels temps i l’espai en que ens trobem i poder contribuir a la construcció d’una visió pròpia i fonamentada de les transformacions societals que s’estan esdevenint al segle XXI amb la “Revolució Tecnològica” des d’una dimensió polièdrica.

Com s’articula? Quins actor hi participen? Què provoquen aquests canvis? En aquest curs explorarem les articulacions, impactes, reptes, conflictes i oportunitats que s’obren davant aquest nou horitzó que emergeix a tota velocitat, per pausar-lo i dotar-nos d’eines d’anàlisi per l’assoliment d’una visió estratègica i prospectiva del fenomen a nivell social, polític, econòmic i cultural.

Aquest curs haurà de permetre aturar el temps durant 12 hores per tal de poder analitzar amb deteniment l’status quo i els canvis i transformacions que comporta.

OBJECTIUS

1. Introduir als conceptes essencials de les complexes relacions entre Ciència, Tecnologia i Societat.

2. Presentar i donar a conèixer les diferents orientacions teòriques i metodològiques per l’estudi de la Tecnologia i els processos tecnològics.

3. Capacitar per l’anàlisi de les Polítiques Públiques d’Innovació.

4. Presentació de casos de Tecnopolítica des d’una vessant local i internacional.

PROGRAMA

  • Polítiques Públiques i estratègies d’I+D: L’estratègia de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent a Catalunya RIS3CAT; Reptes Globals de les economies europees; Estratègia Europa 2020; Àmbits sectorials líders en I+D; Instruments i Polítiques per indidir en la I+D+I; l’esforç de les empreses en activitats d’I+D.
  • E-govern, e-democràcia. Sistemes de participació. Política Tecnològica: Govern i gestió pública a la societat de la informació; l’Impacte de les TIC al govern i a les polítiques públiques; Dret, tecnologia i organtizació per l’e-govern.
  • Start-ups, Spin-offs, parcs científics i tecnològics: Ecosistema Científic i Tecnològic a Catalunya.
  • Smart Cities / Ciutats intel·ligents: Dinàmiques urbanes, territorials i ambientals; Sistemes de processament d’informació ; Cartografia, Sistemes d’Informació Geogràfica i Teledetecció ; Gestió de Dades i Aplicacions Informàtiques.
  • Comerç electrònic i e-Business; tecnologies del futur: Impacte socioeconòmic als territoris, processos de transformació, gentrificació comercial, reptes i oportunitats.

 

Estudi de Casos: Gestió de l’Aigua, Mercats i sectors econòmics Emergents, la col·laboració público-privada, HUB.

Destinataris

-      Persones emprenedores, professionals i tècnics/ques municipals i/o supramunicipals, acadèmics/ques, educadors i educadores, tecnòlegs, responsables polítics, administradors públics, investigadores i consultores,

-      Professionals de l’àmbit de les Ciències Exactes, les Enginyeries, l’Arquitectura que desenvolupin, prevegin haver de desenvolupar o interessats/des en l’exercici de funcions de planificació, organització i gestió de processos d’innovació del sector públic o privat.

-      Professionals de l’àmbit de les Ciències Socials, l’Educació, i altres disciplines que vulguin conèixer l’ecosistema Tecnopolític, d’Innovació i les Polítiques Públiques..

-      Estudiants de qualsevol d’aquestes branques de coneixement.

-      Personal tècnic municipal local d'àrees de territori, urbanismes, economia, participació ciutadana, cultura i/o serveis socials.

PROFESSORAT

Francesc d’Assís Sol de la Vega. Politòleg i Investigador en Ciència Tecnologia i Societat, soci fundador i treballador de la Cooperativa d’iniciativa social i creativitat tecnològica (XOBBCooperativa) i docent.

Des del Parc de Recerca de la UAB prospecta, dissenya i condueix processos d’innovació sociotècnica ascendents. Actualment és director d’Operacions, Extensió i Formació a la XOBBCooperativa.

DATA LÍMIT D'INSCRIPCIÓ

Fins el 12 octubre de 2018

DATA D'INICI

16 octubre de 2018

DATA DE FI

30 octubre de 2018

PREU PER COL·LEGIATS/DES I ESTUDIANTS

120 euros (col·legiats en situació d'atur, 20% descompte)

PREU PER NO COL·LEGIATS/DES

170 euros (persones no col·legiades en situació d'atur 10% de descompte)

CALENDARI DE CLASSES

Del 16 al 30 d'octubre de 2018. Dimarts de 16.00 a 20.00 hores

LLOC ON S'IMPARTEIX

Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya
Roger de Llúria, 155-157, entresòl 1a
08037 Barcelona

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Per formalitzar la matrícula del curs, cal adjuntar la següent documentació:

- Fotocòpia del DNI/NIE (només per aquelles persones que no estan col·legiades)

- Fotocòpia del comprovant de pagament del curs (només per aquelles persones que facin el pagament a través de transferència bancària).

- Els estudiants de Ciències Polítiques i/o de Sociologia (amb la meitat de crèdits totals aprovats) gaudeixen d'un preu especial. En cas de ser-ho, caldrà presentar una còpia de la matrícula de la universitat de l'any en curs.

- Per poder gaudir del descompte per aturats, cal aportar document de situació administrativa (SOC). Només es pot gaudir d'un descompte per persona i curs.

FITXA D'INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS
Els camps marcats amb * són obligatoris
DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR (2) (EL NÚM. MÀXIM DE FITXERS ÉS DE 5)
SELECCIONAR ARXIU (adjuntar fitxers en format jpg, pdf o doc)
[+] Adjuntar un altre fitxer
DADES DE L'EMPRESA (Emplenar aquest apartat en el cas que es vulgui facturar a l'empresa)

El Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya tracta la informació que ens proporciona amb la finalitat d'oferir-li el servei sol·licitat. Es conservaran les dades facilitades mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no seran cedides a tercers, excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té el dret d'obtenir confirmació de si al Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya estem tractant les seves dades personals, així que té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.

Responsable: Identitat: Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya-NIF: Q5856239H Direcció postal: C/Roger de Llúria, 155; Entresòl 1a; 08037 Barcelona Telèfon: 932414122 Correu electrònic: colpis@colpis.cat

(1) El preu per estudiant s'aplica exclusivament als estudiants de les llicenciatures de Ciències Polítiques i Sociologia.

(2) Per considerar efectiva la matrícula és imprescindible fer arribar al Col·legi, abans de l'inici del curs, els documents que s'indiquin a la fitxa de cada curs.

(3) El COLPIS no garanteix la realització d’aquesta activitat formativa si no s’arriba a un número mínim d’alumnes.

(4) Una vegada formalitzada la matrícula no es retornarà l’import de la mateixa excepte que l’organització anul·li l’activitat formativa.

Share This