FORMACIÓ CONTINUADA

FITXA DEL CURS

INCORPORACIÓ DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE EN LES ORGANITZACIONS I EN ELS PROJECTES (FINALITZAT)

Presentació

La perspectiva de gènere és una mirada necessària per a poder actuar de forma transformadora a la societat, però sovint se'n desconeix el significat real, la seva portada i la forma de posar-la a la pràctica. Aquesta mirada és important a diversos nivells: tant en la forma en què les organitzacions (entitats, empreses, institucions) s'organitzen, així com en la manera en què les actuacions es duen a terme.

Amb aquest curs es treballarà a fons l'origen i el marc conceptual de la transversalització de la prespectiva de gènere. Durant el curs es facilitaran eines concretes perquè l'alumnat pugui incorporar aquesta perspectiva en les organitzacions en les quals treballa i en els projectes que desenvolupa. 

OBJECTIUS

L'objectiu general del curs és aportar eines per poder introduir i reforçar la perspectiva de gènere en les organitzacions i en els seus projectes.

Els objectius específics són:

 • Donar un marc conceptual sobre el sistema sexe /gènere /sexualitat i la perspectiva de gènere.
 • Facilitar mecanismes d'identificació de possibles desigualtats de gènere a diversos àmbits socials.
 • Conèixer les principals eines i estratègies concretes per a la incorporació de la perspectiva de gènere en les organitzacions i en els projectes.

PROGRAMA

1. ORIGEN I MARC CONCEPTUAL: QUÈ ENTENEM PER GÈNERE?


 1. Origen i marc conceptual del sistema sexe/gènere /sexualitats. Patriarcat i androcentrisme.
 2. La perspectiva de gènere: origen, desenvolupament, reptes i oportunitats actuals.
 3. Ampliant perspectives: com el gènere es creua amb l'edat, l'origen, l'etnia, l'orientació sexual, la diversitat funcional, etc.

 

2. LA INCORPORACIÓ DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE A LES ORGANITZACIONS. ON HEM DE MIRAR I COM PODEM ACTUAR?


 1. La cultura organitzacional: el sexisme quotidià.
 2. La segregació horitzontal i vertical: els llocs que ocupem dones i homes a les organitzacions.
 3. De la conciliació a la corresponsabilitat.
 4. La bretxa salarial i les desigualtats de les condicions laborals.
 5. La comunicació: factor central en la reproducció del sexisme.
 6. Les discriminacions directes i indirectes
 7. L'assetjament sexual, per raó del sexe, d'orientació sexual i/o d'identitat de gènere.


3.LA INCORPORACIÓ DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE A LES DIVERSES FASES DELS PROJECTES: LA NECESSITAT D'UNA MIRADA TRANSVERSAL.


 1. Recerca d'informació i diagnosi amb perspectiva de gènere
 2. Disseny d'objectius, accions, resultats i indicadors des de la prespectiva de gènere.
 3. Implementació dels projectes des de la prespectiva de gènere: difusió i comunicació  foment de la participació, recursos, etc.
 4. Avaluació dels resultats i de l'impacte del projecte des de la perspectiva de gènere.


Destinataris

-Professionals que treballen en projectes d'intervenció social (del tercer sector, de l'administració, del cooperativisme, dels moviments socials, etc. )

-Professionals d'empreses interessades a aprofundir el compromís cap a l'equitat de gènere.

-Qualsevol altra persona interessada.

PROFESSORAT

Amanda Alexanian: Politòloga (Universitat de Florència), postgrau en Gènere i Igualtat de la Universitat Autònoma de Barcelona, experta en incorporació de la perspectiva de gènere en els projectes i organitzacions. 

Forma part d'Almena Cooperativa Feminista, una entitat sense ànim de lucre i d'iniciativa social que treballa en projectes estratègics d'incidència política amb l'objectiu d'avançar cap nous models de gènere i deixar enrere l'heteropatriarcat.

DATA LÍMIT D'INSCRIPCIÓ

Fins el 6 novembre de 2018

DATA D'INICI

8 novembre de 2018

DATA DE FI

29 novembre de 2018

PREU PER COL·LEGIATS/DES I ESTUDIANTS

150 euros (col·legiats en situació d'atur, 20% descompte)

PREU PER NO COL·LEGIATS/DES

200 euros (persones no col·legiades en situació d'atur 10% de descompte)

CALENDARI DE CLASSES

Del 8 al 29 de novembre. Dijous de 16.00 a 20.00 hores.

LLOC ON S'IMPARTEIX

Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya

Roger de Llúria, 155-157, entresòl 1a

08037 Barcelona

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Per formalitzar la matrícula del curs, cal adjuntar la següent documentació:

 

-Fotocòpia del DNI/NIE (només per aquelles persones que no estan col·legiades)

-Fotocòpia del comprovant de pagament del curs (només per aquelles persones que facin el pagament a través de transferència bancària).

-Els estudiants de Ciències Polítiques i/o de Sociologia de segon cicle o grau (amb la meitat de crèdits totals aprovats) gaudeixen d'un preu especial. En cas de ser-ho, caldrà presentar una còpia de la matrícula de la universitat de l'any en curs.

FITXA D'INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS
Els camps marcats amb * són obligatoris
DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR (2) (EL NÚM. MÀXIM DE FITXERS ÉS DE 5)
SELECCIONAR ARXIU (adjuntar fitxers en format jpg, pdf o doc)
[+] Adjuntar un altre fitxer
DADES DE L'EMPRESA (Emplenar aquest apartat en el cas que es vulgui facturar a l'empresa)

El Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya tracta la informació que ens proporciona amb la finalitat d'oferir-li el servei sol·licitat. Es conservaran les dades facilitades mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no seran cedides a tercers, excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té el dret d'obtenir confirmació de si al Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya estem tractant les seves dades personals, així que té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.

Responsable: Identitat: Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya-NIF: Q5856239H Direcció postal: C/Roger de Llúria, 155; Entresòl 1a; 08037 Barcelona Telèfon: 932414122 Correu electrònic: colpis@colpis.cat

(1) El preu per estudiant s'aplica exclusivament als estudiants de les llicenciatures de Ciències Polítiques i Sociologia.

(2) Per considerar efectiva la matrícula és imprescindible fer arribar al Col·legi, abans de l'inici del curs, els documents que s'indiquin a la fitxa de cada curs.

(3) El COLPIS no garanteix la realització d’aquesta activitat formativa si no s’arriba a un número mínim d’alumnes.

(4) Una vegada formalitzada la matrícula no es retornarà l’import de la mateixa excepte que l’organització anul·li l’activitat formativa.

Share This