FORMACIÓ CONTINUADA

FITXA DEL CURS

33. COM ACONSEGUIR RECURSOS DE LA UNIÓ EUROPEA. CURS PRÀCTIC SOBRE ESTRATÈGIES ACTUALS I FUTURES I TÈCNIQUES DE DESENVOLUPAMENT I GESTIÓ DE PROJECTES (EN STREAMING)

Presentació

Aquest curs superior forma part del programa formatiu "Gestió de Projectes Europeus (17a edició)" i està adreçat a gestors públics o del tercer sector i titulats en sociologia, ciències polítiques o altres disciplines que vulguin iniciar-se o aprofundir en aquest camp i necessitin adquirir les competències professionals bàsiques per planificar i gestionar projectes finançats per la Unió Europea.

 

Entrem en uns anys clau, amb les darreres  convocatòries dels fons del període 2014-2020, que es poden utilitzar fins el 2022, i l’arrencada del nou període de programació 2021-2027.  La Unió Europea pot dotar d’un finançament important les estratègies locals que contribueixin a les polítiques europees, però cal incorporar els mecanismes d’obtenció i gestió dels fons a les diverses organitzacions que hi poden acudir. La preparació i participació en projectes d’aquestes característiques requereixen d’una metodologia de treball exhaustiva i complexa per tal d’obtenir resultats òptims.


El COLPIS presenta aquest programa formatiu amb l’objectiu de capacitar professionals que participin o vulguin participar en la planificació, el disseny i la gestió de projectes finançats per la Unió Europea, ja sigui a través d’institucions públiques o privades.

OBJECTIUS

Objectius

L'objectiu general del curs és conèixer els elements i instruments bàsics per planificar, dissenyar i gestionar adequadament projectes europeus a través de la seva aplicació pràctica.

Els objectius específics són els següents:

  1. Conèixer les polítiques i estratègies de la UE en els diversos àmbits, com competitivitat empresarial i la innovació, la inclusió social o la sostenibilitat ambiental.
  2. Conèixer el cicle de vida dels projectes i les diferents fases de què es composa.
  3. Desenvolupar les competències necessàries per planificar i gestionar projectes europeus.
  4. Analitzar les experiències de diferents tipus d'equips de treball que hagin participat en la planificació i gestió d'un projecte europeu.

PROGRAMA

Bloc

Dia

Estratègies, polítiques i instruments financers

 

Enfocament estratègic de la UE. Polítiques i instruments financers

27/10

El cicle de programació. Marcs financers. Modes de gestió dels instruments financers

27/10

Desenvolupament i gestió de projectes

 

La preparació de candidatures

3/11

Pràctica 1: redacció d’un abstract, tria del programa, perfil dels socis i eines de cerca

3/11

Preparació de la proposta de subvenció

 

Lògica de la intervenció

10/11

Pràctica 2: Redacció de la memòria

10/11

Conceptes bàsics del pressupost

17/11

Pràctica 3: Elaboració del pressupost

17/11

Comunicació, capitalització, impacte i sostenibilitat

24/11

Pràctica 4: Redacció del pla de comunicació

24/11

Gestió de projectes

 

Gestió legal (contracte de subvenció i acord de consorci)

1/12

Partenariat, recursos humans, etc

1/12

Justificació i reporting (activitat)

1/12

Pràctica 5: redacció d’informe

1/12

Gestió administrativa i financera

9/12

Justificació, reporting (financera) i tancament

9/12

Fòrum d’experiències (3 projectes d’èxit d’empreses i institucions catalanes)

15/12

 

Destinataris

-       Personal tècnic de l'Administració que coordini i/o participi en diferents projectes europeus (àrees de promoció econòmica, serveis socials, educació, medi ambient, etc...).

-       Professionals que treballin en entitats privades, organitzacions sense ànim de lucre o empreses que coordinin xarxes transnacionals i/o gestionin projectes europeus

-       Titulats/des de diverses especialitats que desitgin conèixer instruments per a la planificació i gestió de projectes finançats per la UE.

PROFESSORAT

Albert Sorrosal: Expert de la Comissió Europea (DG NEAR)

Xavier Tiana: Cap de Relacions Internacionals de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

Sílvia Mestres: Responsable de projectes d’R&D i comunicació a Mitiga Solutions 

Genís Padilla: Auditor a DF Economistes Auditors

DATA LÍMIT D'INSCRIPCIÓ

Fins el 26 octubre de 2020

DATA D'INICI

27 octubre de 2020

DATA DE FI

15 desembre de 2020

PREU PER COL·LEGIATS/DES I ESTUDIANTS

270 (col·legiats en situació d'atur, 20% descompte)

PREU PER NO COL·LEGIATS/DES

350 (persones no col·legiades en situació d'atur 10% de descompte)

CALENDARI DE CLASSES

Dies 27, d’octubre 3, 10, 17, 24 de novembre i 1, 9, 15 de desembre

Horari de 16:00h a 20:00h

PLATAFORMA ZOOM

LLOC ON S'IMPARTEIX

PLATAFORMA ZOOM

 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Per formalitzar la matrícula del curs, cal adjuntar la següent documentació:

- Fotocòpia del DNI/NIE (només per aquelles persones que no estan col·legiades)

- Fotocòpia del comprovant de pagament del curs (només per aquelles persones que facin el pagament a través de transferència bancària).

- Els estudiants de Ciències Polítiques i/o de Sociologia (amb la meitat de crèdits totals aprovats) gaudeixen d'un preu especial. En cas de ser-ho, caldrà presentar una còpia de la matrícula de la universitat de l'any en curs.

- Per poder gaudir del descompte per aturats, cal aportar document de situació administrativa (SOC). Només es pot gaudir d'un descompte per persona i curs

VOLS BONIFICAR-TE AQUEST CURS? [+]
El Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya durà a terme de forma gratuïta la gestió de la bonificació de les cotitzacions de la Seguretat Social per finançar el cost dels curs a través de Fundae. És imprescindible que les empreses interessades facin saber al Col·legi la seva voluntat de bonificar-se el curs almenys 10 dies abans de l'inici d'aquest, al correu formacio@colpis.cat.

FITXA D'INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS
Els camps marcats amb * són obligatoris
DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR (2) (EL NÚM. MÀXIM DE FITXERS ÉS DE 5)
SELECCIONAR ARXIU (adjuntar fitxers en format jpg, pdf o doc)
[+] Adjuntar un altre fitxer
DADES DE L'EMPRESA (Emplenar aquest apartat en el cas que es vulgui facturar a l'empresa)

El Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya tracta la informació que ens proporciona amb la finalitat d'oferir-li el servei sol·licitat. Es conservaran les dades facilitades mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no seran cedides a tercers, excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té el dret d'obtenir confirmació de si al Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya estem tractant les seves dades personals, així que té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.

Responsable: Identitat: Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya-NIF: Q5856239H Direcció postal: C/Roger de Llúria, 155; Entresòl 1a; 08037 Barcelona Telèfon: 932414122 Correu electrònic: colpis@colpis.cat

(1) El preu per estudiant s'aplica exclusivament als estudiants de les llicenciatures de Ciències Polítiques i Sociologia.

(2) Per considerar efectiva la matrícula és imprescindible fer arribar al Col·legi, abans de l'inici del curs, els documents que s'indiquin a la fitxa de cada curs.

(3) El COLPIS no garanteix la realització d’aquesta activitat formativa si no s’arriba a un número mínim d’alumnes.

(4) Una vegada formalitzada la matrícula no es retornarà l’import de la mateixa excepte que l’organització anul·li l’activitat formativa.

Share This