FORMACIÓ CONTINUADA

FITXA DEL CURS

22. RESOLUCIÓ DE CONFLICTES (100% SUBVENCIONAT - SENSE COST)

Presentació

Ser capaç de desenvolupar habilitats i destreses que permetin resoldre situacions conflictives amb la màxima eficàcia possible

OBJECTIUS

-Comprendre la naturalesa dels conflicte
-Analitzar els tipus de conflictes que es poden donar a les organitzacions
-Optimitzar el factor comunicació davant les situacions conflictives
-Utilitzar les estratègies adequades per a la gestió de conflictes
-Potenciar la utilització de la mediació i la negociació per arribar a acords favorable
-Preparar adequadament una mediació/negociació, maximitzant el control de les variables que intervenen
en cada procés.
-Definir els objectius mínims i màxims per a la mediació/negociació de conflictes i aplicar l'estratègia més
adient
-Seguir un procés sistemàtic de mediació/negociació per a controlar la situació i arribar a un acord favorable

PROGRAMA

  1. El procés de la comunicació i la resolució de conflictes.
  2. Resolució assertiva dels conflictes.
  3. Empatia: habilitat per resoldre conflictes.
  4. Metodologia per resoldre conflictes.
  5. Els estils de negociació.

Destinataris


Treballadors/es adscrits al Règim General, autònoms/es i aturats/es.

PROFESSORAT

Sra. Isabel Cordón

DATA LÍMIT D'INSCRIPCIÓ

Fins el 3 juny de 2021

DATA D'INICI

10 juny de 2021

DATA DE FI

29 juny de 2021

PREU PER COL·LEGIATS/DES I ESTUDIANTS

PREU PER NO COL·LEGIATS/DES

CALENDARI DE CLASSES

Calendari: Del 10 al 29 de juny de 2021
Horari: Dimarts i dijous de 9:30 a 13:30h
Modalitat: Aula Virtual

LLOC ON S'IMPARTEIX

Curs En-Linea

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Per tal de formalitzar la pre-inscripció heu d'adjuntar la següent documentació:

1-Fotocòpia del DNI

2-Fotocòpia de la nòmina, rebut d'autònom/a del mes anterior a la data d'inici del curs o DARDO actualitzat en cas d'estar en situació d'atur.

 

FITXA D'INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS
Els camps marcats amb * són obligatoris
DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR (2) (EL NÚM. MÀXIM DE FITXERS ÉS DE 5)
SELECCIONAR ARXIU (adjuntar fitxers en format jpg, pdf o doc)
[+] Adjuntar un altre fitxer
DADES DE L'EMPRESA (Emplenar aquest apartat en el cas que es vulgui facturar a l'empresa)

El Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya tracta la informació que ens proporciona amb la finalitat d'oferir-li el servei sol·licitat. Es conservaran les dades facilitades mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no seran cedides a tercers, excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té el dret d'obtenir confirmació de si al Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya estem tractant les seves dades personals, així que té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.

Responsable: Identitat: Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya-NIF: Q5856239H Direcció postal: C/Roger de Llúria, 155; Entresòl 1a; 08037 Barcelona Telèfon: 932414122 Correu electrònic: colpis@colpis.cat

(1) El preu per estudiant s'aplica exclusivament als estudiants de les llicenciatures de Ciències Polítiques i Sociologia.

(2) Per considerar efectiva la matrícula és imprescindible fer arribar al Col·legi, abans de l'inici del curs, els documents que s'indiquin a la fitxa de cada curs.

(3) El COLPIS no garanteix la realització d’aquesta activitat formativa si no s’arriba a un número mínim d’alumnes.

(4) Una vegada formalitzada la matrícula no es retornarà l’import de la mateixa excepte que l’organització anul·li l’activitat formativa.

Share This