FORMACIÓ CONTINUADA

FITXA DEL CURS

18. DISSENY, REALITZACIÓ I ANÀLISI D'ENQUESTES

Presentació

La frase “la informació és poder” ja és obsoleta. Actualment no és tant important tenir la informació com saber si aquesta és prou fiable.
En la interpretació de la informació obtinguda a partir d’enquestes és especialment important saber com s’ha fet la recollida d’aquesta informació.
Tant si la necessitat és obtenir noves dades o treballar amb informació ja existent obtinguda per enquestació, es fa de vital importància tenir coneixements sobre com s’ha dissenyat tota l’operació.

OBJECTIUS

L’objectiu d’aquest curs és aconseguir els coneixements bàsics suficients per:
- poder fer un bon disseny per la recollida d’informació per enquestes,
- valorar si la proposta que ens fan és l’adequada per l’objectiu que tenim o
- poder ser crítics amb les metodologies emprades per recollir informació que ens pot ser útil (o no).
En resum, s’obtindran les eines bàsiques per poder fer un bon disseny per una investigació quantitativa amb recollida de la informació mitjançant enquestes.

PROGRAMA

1. Introducció i Formulació del problema a investigar:

Definició: “Què és una enquesta?”.

Formes de recollida d’informació per a la investigació social i de mercat.

La fitxa tècnica.

Tipus d’enquestes.

Passos per al disseny d’una enquesta.

La importància de concretar les necessitats d’informació i la definició de projecte.

 

2. Metodologies de recollida de la informació i Disseny de la mostra:

Metodologies de recollida de la informació.

La selecció del mètode de recollida més adient per a la nostra operació.

Disseny de la mostra i error mostral.

Tipus d’errors associats a una enquesta.

 

3. L’elaboració del qüestionari:

La definició dels objectius.

Construcció de preguntes.

Tipus de preguntes i de variables.

Errors associats al disseny del qüestionari.

El disseny del qüestionari.

 

4. Recollida i anàlisi de les dades:

La importància del pre-test.

El treball de camp i els errors associats al mateix.

La selecció i formació del personal entrevistador.

La supervisió del treball de camp.

Preparació i anàlisi de les dades.

La presentació dels resultats.

Destinataris

Totes aquelles persones que tinguin necessitat d’obtenir informació mitjançant una enquesta
quantitativa i que vulguin millorar.

PROFESSORAT

Montse Ferré Delgado
ExDirectora d’estudis quantitatius a Instituto DYM. Col·laboradora de l’empresa GESOP i professora associada de la Universitat Autònoma de Barcelona.

DATA LÍMIT D'INSCRIPCIÓ

Fins el 5 maig de 2022

DATA D'INICI

10 maig de 2022

DATA DE FI

31 maig de 2022

PREU PER COL·LEGIATS/DES I ESTUDIANTS

140 euros (col·legiats en situació d'atur, 10% descompte)

PREU PER NO COL·LEGIATS/DES

185 euros (persones no col·legiades en situació d'atur 10% de descompte)

CALENDARI DE CLASSES

Els Dimarts, dies 10, 17, 24, 31 de maig

Horari: de 16 a 19h

Format: Presencial

LLOC ON S'IMPARTEIX

Col·legi de la Ciència Política i la Sociologia de Catalunya
Roger de Llúria, 155-157, entlo. 1a
08037 Barcelona

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Per formalitzar la matrícula del curs, cal adjuntar la següent documentació:

- Fotocòpia del DNI/NIE (només per aquelles persones que no estan col·legiades)

- Fotocòpia del comprovant de pagament del curs (només per aquelles persones que facin el pagament a través de transferència bancària).

- Els estudiants de Ciències Polítiques i/o de Sociologia (amb la meitat de crèdits totals aprovats) gaudeixen d'un preu especial. En cas de ser-ho, caldrà presentar una còpia de la matrícula de la universitat de l'any en curs.

- Per poder gaudir del descompte per aturats, cal aportar document de situació administrativa (SOC). Només es pot gaudir d'un descompte per persona i curs.

VOLS BONIFICAR-TE AQUEST CURS? [+]
El Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya durà a terme de forma gratuïta la gestió de la bonificació de les cotitzacions de la Seguretat Social per finançar el cost dels curs a través de Fundae. És imprescindible que les empreses interessades facin saber al Col·legi la seva voluntat de bonificar-se el curs almenys 10 dies abans de l'inici d'aquest, al correu formacio@colpis.cat.

FITXA D'INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS
Els camps marcats amb * són obligatoris
DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR (2) (EL NÚM. MÀXIM DE FITXERS ÉS DE 5)
SELECCIONAR ARXIU (adjuntar fitxers en format jpg, pdf o doc)
[+] Adjuntar un altre fitxer
DADES DE L'EMPRESA (Emplenar aquest apartat en el cas que es vulgui facturar a l'empresa)

El Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya tracta la informació que ens proporciona amb la finalitat d'oferir-li el servei sol·licitat. Es conservaran les dades facilitades mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no seran cedides a tercers, excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té el dret d'obtenir confirmació de si al Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya estem tractant les seves dades personals, així que té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.

Responsable: Identitat: Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya-NIF: Q5856239H Direcció postal: C/Roger de Llúria, 155; Entresòl 1a; 08037 Barcelona Telèfon: 932414122 Correu electrònic: colpis@colpis.cat

(1) El preu per estudiant s'aplica exclusivament als estudiants de les llicenciatures de Ciències Polítiques i Sociologia.

(2) Per considerar efectiva la matrícula és imprescindible fer arribar al Col·legi, abans de l'inici del curs, els documents que s'indiquin a la fitxa de cada curs.

(3) El COLPIS no garanteix la realització d’aquesta activitat formativa si no s’arriba a un número mínim d’alumnes.

(4) Una vegada formalitzada la matrícula no es retornarà l’import de la mateixa excepte que l’organització anul·li l’activitat formativa.

Share This