FORMACIÓ CONTINUADA

FITXA DEL CURS

28. PYTHON PER L’ANALISIS DE DADES I PROGRAMACIÓ

Presentació

Aquest curs per a principiants ofereix de manera autocontinguda una introducció a l'anàlisi de dades i a la programació en Python. Així doncs, cobreix les eines per a realitzar explotacions de dades, però a la vegada permet entendre la programació com quelcom més enllà del que es pot realitzar amb un full de càlcul com l’Excel.
Les habilitats professionals associades al coneixement tècnic de Python com a llenguatge de programació són cada vegada més valorades i imprescindibles en el mercat laboral, i permeten anar més enllà de les anàlisis o metodologies més tradicionals, obrint la porta a l'automatització de processos i l'escalabilitat en les anàlisis.
En aquest curs es prioritzarà el desenvolupament del raonament associat a la programació, així com la capacitació de l’alumnat per a tal d’assolir unes competències autònomes a l’hora d’enfrontar problemes reals de manera creativa, reproduïble i automatitzada.
IMPRESCINDIBLE: Els alumnes han de portar ordinador portàtil propi. Durant el curs s’assistirà a l’alumnat sobre la instal·lació del software necessari (gratuït).

OBJECTIUS

L'objectiu general del curs és desenvolupar les habilitats pràctiques fonamentals per a realitzar les anàlisis de dades principals en Python, a la vegada que aprofitem el seu potencial com a llenguatge de programació per a realitzar processos més avançats.
Els objectius específics són els següents:
 • Aprendre les sintaxis bàsiques en Python que ens permetin autonomia a l’hora d’analitzar un conjunt de dades
 • Aprendre els fonaments de programació (condicionals, bucles, funcions, etc.)
 • Conèixer i processar diferents estructures de dades
 • Integrar una anàlisi de dades “estàndard” amb processos més elaborats
 • Visualitzar dades de manera efectiva i innovadora
 • Guanyar habilitat, creativitat i confiança a l’hora d’enfrontar-se a un projecte de dades reals

PROGRAMA

 1. Introducció a Python i Jupyter Notebook
 2. Què és la programació i què és l’anàlisi de dades?
 3. Fonaments de sintaxis en Python
 4. Tipus d’objectes bàsics
 5. Condicionals i estructures de control
 6. Bucles
 7. Estadística Bàsica (Numpy)
 8. Principis d'anàlisi de dades (Pandas)
 9. Creació, modificació i personalització de gràfics (Matplotlib, Seaborn i Plotly)
 10. Definició de funcions pròpies
 11. Anàlisis automàtiques en Python

Destinataris

Per totes aquelles persones interessades en professionalitzar-se en matèria de llenguatges de programació i analítica avançada, o incorporar aquestes eines a la seva tasca professional.

PROFESSORAT

Joan Gasull Jolis: Científic de dades, estadístic i sociòleg. Lead Data Expert a Netmind, professor a la UAB i formador online de LinkedIn Learning.

DATA LÍMIT D'INSCRIPCIÓ

Fins el 3 juliol de 2022

DATA D'INICI

4 juliol de 2022

DATA DE FI

12 juliol de 2022

PREU PER COL·LEGIATS/DES I ESTUDIANTS

150 (10% aturat)

PREU PER NO COL·LEGIATS/DES

195 (10% aturat)

CALENDARI DE CLASSES

Dilluns i dimarts, dies 4, 5, 11 i 12 de juliol. 

Horari: de 16:00 a 20:00h
Format: Presencial

LLOC ON S'IMPARTEIX

COL·LEGI DE POLITÒLEGS I SOCIÒLEGS DE CATALUNYA
C/ Roger de LLúria, 155 Entl 1a
08037, Barcelona

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA


Per formalitzar la matrícula del curs, cal adjuntar la següent documentació:

- Fotocòpia del DNI/NIE (només per aquelles persones que no estan col·legiades)

- Fotocòpia del comprovant de pagament del curs (només per aquelles persones que facin el pagament a través de transferència bancària).

- Els estudiants de Ciències Polítiques i/o de Sociologia (amb la meitat de crèdits totals aprovats) gaudeixen d'un preu especial. En cas de ser-ho, caldrà presentar una còpia de la matrícula de la universitat de l'any en curs.

- Per poder gaudir del descompte per aturats, cal aportar document de situació administrativa (SOC). Només és pot gaudir d'un descompte per persona i curs.

VOLS BONIFICAR-TE AQUEST CURS? [+]
El Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya durà a terme de forma gratuïta la gestió de la bonificació de les cotitzacions de la Seguretat Social per finançar el cost dels curs a través de Fundae. És imprescindible que les empreses interessades facin saber al Col·legi la seva voluntat de bonificar-se el curs almenys 10 dies abans de l'inici d'aquest, al correu formacio@colpis.cat.

FITXA D'INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS
Els camps marcats amb * són obligatoris
DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR (2) (EL NÚM. MÀXIM DE FITXERS ÉS DE 5)
SELECCIONAR ARXIU (adjuntar fitxers en format jpg, pdf o doc)
[+] Adjuntar un altre fitxer
DADES DE L'EMPRESA (Emplenar aquest apartat en el cas que es vulgui facturar a l'empresa)

El Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya tracta la informació que ens proporciona amb la finalitat d'oferir-li el servei sol·licitat. Es conservaran les dades facilitades mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no seran cedides a tercers, excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té el dret d'obtenir confirmació de si al Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya estem tractant les seves dades personals, així que té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.

Responsable: Identitat: Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya-NIF: Q5856239H Direcció postal: C/Roger de Llúria, 155; Entresòl 1a; 08037 Barcelona Telèfon: 932414122 Correu electrònic: colpis@colpis.cat

(1) El preu per estudiant s'aplica exclusivament als estudiants de les llicenciatures de Ciències Polítiques i Sociologia.

(2) Per considerar efectiva la matrícula és imprescindible fer arribar al Col·legi, abans de l'inici del curs, els documents que s'indiquin a la fitxa de cada curs.

(3) El COLPIS no garanteix la realització d’aquesta activitat formativa si no s’arriba a un número mínim d’alumnes.

(4) Una vegada formalitzada la matrícula no es retornarà l’import de la mateixa excepte que l’organització anul·li l’activitat formativa.

Share This