FORMACIÓ CONTINUADA

FITXA DEL CURS

05. POSTGRAU "LA PERSPECTIVA DE GÈNERE A LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES I PROJECTES: EINES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES"

Presentació

Un dels grans reptes de les polítiques públiques i els projectes d’intervenció és la incorporació de la perspectiva de gènere. Per a fer-ho possible, es necessiten professionals amb els coneixements i les competències de gènere suficients per a què les accions estiguin ben fonamentades, orientades i per a què siguin efectives.  

 

L’objectiu del postgrau és el d’oferir eines teòriques, metodològiques i pràctiques necessàries per a la incorporació de la perspectiva de gènere a les polítiques i projectes en totes les seves fases, des del seu disseny, a la planificació, implementació i avaluació. 

 

Els seus objectius específics són: 

 

- Aportar els elements conceptuals i teòrics per a què les persones participants coneguin les diferents aproximacions a la incorporació de la perspectiva de gènere, des de la perspectiva feminista i amb una mirada interseccional.

 

- Donar eines metodològiques i pràctiques per a què les persones participin siguin capaces de posar a la pràctica els coneixements teòrics per al disseny, implementació i avaluació d’intervencions.

OBJECTIUS

La metodologia del postgrau combina la importació de continguts teòrics, tenint en compte la vessant pràctica d’aquests, amb la presentació d’eines metodològiques i d’experiències reals. 

Per assegurar l’adquisició de les competències analítiques i aplicades, també es plantejaran diferents activitats pràctiques per a desenvolupar la capacitat de posar en relació els continguts teòrics i metodològics en situacions concretes.

 

 

PART I. Teories feministes que fonamenten i orienten les intervencions amb perspectiva de gènere

Es coneixeran les diferents aportacions de les teories feministes al llarg de la història fins l’actualitat que han inspirat i fonamenten les polítiques i intervencions feministes, tant des de l’àmbit públic, des de la política al mercat de treball, com des de l’àmbit de la subjectivitat i el cos. També es presentaran els fonaments de l’epistemologia feminista i la perspectiva interseccional. 

 

 

PART II. Polítiques públiques i projectes de gènere 

Pel que fa a les polítiques públiques de gènere, treballarem des de la seva evolució i conceptualització, al feminisme a l’espai polític i en la construcció de l’agenda de les polítiques públiques. Així també es presentaran eines pràctiques per a saber com introduir la perspectiva de gènere a les polítiques públiques. 

Respecte els projectes, es presentaran diferents estratègies i eines pràctiques sobre com introduir la perspectiva de gènere als projectes, així com els reptes i oportunitats dels projectes europeus en clau de gènere. 

 

 

PART III. Indicadors de gènere per a les polítiques públiques i projectes  

Es treballarà la conceptualització, metodologia i els recursos estadístiques per l’ elaboració i aplicacions dels indicadors de gènere, tant en pel que fa a les diagnosis de gènere com pel que fa al seguiment i avaluació de les polítiques  i projectes. S’introduirà també el treball amb dades obertes i digitalitzades. 

PROGRAMA

PART I. Teories feministes que fonamenten i orienten les intervencions amb perspectiva de gènere

1.1. La teoria feminista i les polítiques publiques 

1.2. Teoria feminista, economia i mercat de treball 

1.3. Teoria feminista, subjectivitat i cos 

1.4. Interseccionalitat 

1.5. Epistemologia feminista 

1.6. Del coneixement al disseny d’intervencions  

 

  

PART II. Polítiques públiques i projectes de gènere

Polítiques publiques 

2.1. Polítiques públiques de gènere: aproximacions, evolució i fases 

2.2. El feminisme a l’espai polític: agenda política 

2.3. Expericències sobre la veu del feminisme a les polítiques públiques de gènere 

2.4. Experiències d’èxit: Com introduir la perspectiva de gènere a les polítiques públiques 

 

Projectes 

2.5. Com introduir la perspectiva de gènere als projectes 

2.6. Reptes dels projectes europeus sobre igualtat de gènere 

2.7. Experiències d’èxit: perspectiva de gènere als projectes 

  

 

PART III. Indicadors de gènere per a les polítiques públiques i projectes  

 3.1. Què són i com construir indicadors de gènere  

3.2. Eines per a mesurar la igualtat de gènere a partir d’indicadors 

3.3. Eines per a elaborar diagnòstics de gènere per a les polítiques públiques 

3.4. La interseccionalitat en els indicadors de gènere 

3.5. Dades digitalitzades i projectes feministes  

3.6. Anàlisi de dades digitalitzades i potencialitats per a les polítiques públiques de gènere 

3.7. Indicadors per a l’avaluació i seguiment de polítiques i projectes

Destinataris

Professionals que treballen en projectes d'intervenció social (del tercer sector, de l'administració, del cooperativisme, dels moviments socials, etc. )

-Professionals d'empreses interessades a aprofundir el compromís cap a l'equitat de gènere.

-Qualsevol altra persona interessada.

PROFESSORAT

La coordinadora del postgrau és la Sra. Lídia Arroyo Prieto, investigadora del grup de Gènere i TIC (IN3-UOC) i professora al Departament de Psicologia Social de la UAB.). 

 

Docència:


Lídia Arroyo,  investigadora del grup de Gènere i TIC (IN3-UOC) i professora al Departament de Psicologia Social de la UAB.)

 

Eugenia Bretones, coordinadora de la Comissió de Gènere del COLPIS i Vicepresidenta 2a del Consell Nacional de les Dones, Co-coordinadora acadèmica del Postgrau LGTBI a la Gestió Pública a la Universitat de Lleida 

 

Maribel Cardenascoordinadora de polítiques de gènere laciba i co-autora del llibre d’ #IdeasqueCambianelMundo #editorialCatedra presentarà la teoria feminista i les polítiques d’igualtat.


Maria Cortada, és Polítologa, actualment treballa com a Técnica del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB). 

 

Maria Freixanet, llicenciada en Ciències Polítiques, màster en Polítiques Públiques per la UPF. Fou coordinadora del programa Ciutats i Persones de l'ICPS fent divulgació i recerca sobre igualtat de gènere. Fou senadora per Barcelona.

 

Kevin Guyan, professor de la Universitat de Glasgow autor del llibre #QueerData, editorial bloomsbury.

 

Marta Macias, directora de FORGENDERSEAL distintiu per a la igualtat de gènere  SG CITY 50 -50  i responsable de l’ índex de qualitat social, gènere i diversitat de l’àmbit educatiu.


Enrico Mora, professor Agregat del departament de Sociologia de la UAB, director del grup de recerca Lis Estudis socials i de gènere sobre la corporalitat, la subjectivitat i el patiment evitable.


Blanca Moreno, directora de la ConsultoriaMIT especialitzada en projectes d’innovació en gènere.


Jörg Müller, investigador senior del grup GENTIC coordinador dels projectes europeus GenderPortal, GEDII i ACTonGender


Rachel Louise Palmén, nvestigadora GENTIC IN3 responsable UOC pel projecte europeu EFFORTI.


Karma Peiró, Periodista. Especialitzada en internet i les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) i el periodisme de dades. Codirectora de la Fundació Visualització per la Transparència.


Margot Pujal, Professora Titular del Departament de Psciologia Social de la UAB, directora del Centre i responsable del Centre Joan Rivière en psicologia i gènere, Unitat Psicogenere, i responsable de polítiques d’igualtat de la FacultatPsciologia UAB.


Maria Rodo de Zarate, Maria Rodó, professora Serra Hunter del Departament de Mètodes d’Investigació i Diagnòstic Educatiu de la UB i autora del llibre Interseccionalitat d’EditorialTigrePaper.


Sonia Ruiz, Directora del Servei de Gènere i Polítiques del Temps de l’AjuntamentdeBarcelona i professora visitant de la universitat d’oxford

DATA LÍMIT D'INSCRIPCIÓ

Fins el 3 octubre de 2022

DATA D'INICI

21 octubre de 2022

DATA DE FI

24 març de 2023

PREU PER COL·LEGIATS/DES I ESTUDIANTS

910 euros (col·legiats en situació d'atur, 10% descompte)

PREU PER NO COL·LEGIATS/DES

990 euros (persones no col·legiades en situació d'atur 10% de descompte)

CALENDARI DE CLASSES

Postgrau Presencial de 80h, que començarà el 21 d'Octubre.

Els Divendres en horari de 16:00 a 20:00h.

 

LLOC ON S'IMPARTEIX

Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya
Roger de Llúria, 155-157, entresòl 1a
08037 Barcelona

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Per formalitzar la matrícula del curs, cal adjuntar la següent documentació:

- Fotocòpia del DNI/NIE (només per aquelles persones que no estan col·legiades)

- Fotocòpia del comprovant de pagament del curs (només per aquelles persones que facin el pagament a través de transferència bancària).

- Els estudiants de Ciències Polítiques i/o de Sociologia (amb la meitat de crèdits totals aprovats) gaudeixen d'un preu especial. En cas de ser-ho, caldrà presentar una còpia de la matrícula de la universitat de l'any en curs.

- Per poder gaudir del descompte per aturats, cal aportar document de situació administrativa (SOC). Només és pot gaudir d'un descompte per persona i curs.

VOLS BONIFICAR-TE AQUEST CURS? [+]
El Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya durà a terme de forma gratuïta la gestió de la bonificació de les cotitzacions de la Seguretat Social per finançar el cost dels curs a través de Fundae. És imprescindible que les empreses interessades facin saber al Col·legi la seva voluntat de bonificar-se el curs almenys 10 dies abans de l'inici d'aquest, al correu formacio@colpis.cat.

FITXA D'INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS
Els camps marcats amb * són obligatoris
DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR (2) (EL NÚM. MÀXIM DE FITXERS ÉS DE 5)
SELECCIONAR ARXIU (adjuntar fitxers en format jpg, pdf o doc)
[+] Adjuntar un altre fitxer
DADES DE L'EMPRESA (Emplenar aquest apartat en el cas que es vulgui facturar a l'empresa)

El Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya tracta la informació que ens proporciona amb la finalitat d'oferir-li el servei sol·licitat. Es conservaran les dades facilitades mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no seran cedides a tercers, excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té el dret d'obtenir confirmació de si al Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya estem tractant les seves dades personals, així que té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.

Responsable: Identitat: Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya-NIF: Q5856239H Direcció postal: C/Roger de Llúria, 155; Entresòl 1a; 08037 Barcelona Telèfon: 932414122 Correu electrònic: colpis@colpis.cat

(1) El preu per estudiant s'aplica exclusivament als estudiants de les llicenciatures de Ciències Polítiques i Sociologia.

(2) Per considerar efectiva la matrícula és imprescindible fer arribar al Col·legi, abans de l'inici del curs, els documents que s'indiquin a la fitxa de cada curs.

(3) El COLPIS no garanteix la realització d’aquesta activitat formativa si no s’arriba a un número mínim d’alumnes.

(4) Una vegada formalitzada la matrícula no es retornarà l’import de la mateixa excepte que l’organització anul·li l’activitat formativa.

Share This