Notícies

abril 04, 2012
10 BEQUES DE FORMACIÓ PER A L’INSTITUT D’ESTUDIS FISCALS
2012-2013

La convocatòria aplega un total de 10 beques per a titulats universitaris amb l’objectiu de contribuir a la formació d’aquests en l’exercici de l’activitat investigadora en matèries relatives a l’activitat pressupostària i fiscal de l’Hisenda Pública. 

 

L’esmentada activitat s’emmarcarà dins de les línies d’investigació de l’Institut d’Estudis Fiscals que apareixen a continuació:
1) Anàlisi de les polítiques de despesa pública
2) Anàlisi de les polítiques d’ingressos públics
3) Finançament de les Hisendes Territorials
4) Estabilitat pressupostària i transparència
5) Anàlisi jurídica del sistema tributari i de despesa pública espanyol i europeu
6) Sistemes fiscals comparats
7) Estadística tributària
8) Sociologia tributària

 

Les beques tindran la següent distribució:
a) Cinc beques en l’Adreça d’Estudis
b) Quatre beques en la Unitat de Suport a la Direcció general del IEF
c) Una beca en la Secretaria General

 

El termini per a presentar sol·licituds per a aquestes beques finalitza el dia 20 d’abril de 2012.

 

ENLLAÇ D’INTERÈS

MÉS INFORMACIÓ

Share This