Serveis

Assesorament fiscal, jurídic i laboral

L’any 1999 el Col·legi va subscriure un conveni amb el Col·lectiu Ronda, pel qual aquest despatx esdevé la nostra assessoria jurídica de referència en temes de dret Laboral i Seguretat Social. Totes les persones col·legiades seran ateses en qualsevol dels despatxos propis o associats del Col·lectiu Ronda i gaudiran de diversos serveis que inclouen una primera consulta gratuïta i un 10% de descompte en les consultes posteriors en els àmbits relatius a la defensa dels treballadors i treballadores, la protecció de drets individuals i col·lectius, l’assessorament a cooperatives i entitats d’economia social i l’autoocupació.

Share This