Serveis

Promoció d’investigacions aplicades

Cada vegada més, organitzacions públiques i privades necessiten realitzar recerques socials i polítiques o d’assessorament relacionat amb les funcions de previsió, organització, gestió, implementació i avaluació dels diferents processos generats per la societat i els individus i grups que la conformen.

Aquesta informació és de rellevant importància per tal de dur a terme les tasques que els són encomanades. I, per a aquest fi, els calen professionals que realitzin aquesta feina eficientment.

Tenint en compte que el Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya agrupa tot un col·lectiu de professionals especialitzats/des en aquests àmbits, estem en disposició de prestar un servei de suport a aquestes institucions.

El servei es basa en oferir, en el marc d’un conveni de col·laboració amb el Col·legi, professionals per a emprendre tasques relacionades amb:

Assessorament

Plans estratègics

Avaluació de polítiques públiques i/o serveis

Rercera sociològica quantitativa i qualitativa

Recerca politològica

Estudis d’opinió

Promoció econòmica

Estudis segons col·lectius

Implementació de metodologies participatives

La signatura del conveni amb el Col·legi garanteix la realització de la tasca per part d’un /a professional altament qualificat/da, sempre membre oficial de la nostra entitat, de manera que es garanteix la qualitat de la feina realitzada així com un assessorament especialitzat.

Alhora, aquest servei suposa per als col·legiats i col·legiades una efectiva oportunitat d’inserció laboral impulsada i vehiculada pel Col·legi.

Share This