la professió

Titulacions

Ensenyament de Ciències Polítiques i de l’Administració

L’objectiu de la titulació en Ciències Polítiques i de l’Administració és formar professionals qualificats/des per a analitzar, dissenyar i gestionar les accions desenvolupades pel sector públic al servei de la societat. Alhora, comprèn l’estudi de la ciència política en un sentit ampli, de les transformacions polítiques, el funcionament dels processos polítics així com de les institucions públiques.

Els estudis en Ciències Polítiques i de l’Administració proporcionen coneixements multidisciplinars en altres àrees de les ciències socials, com poden ser el dret i l’economia. Valors afegits que confereixen als i les professionals de la ciència política i de la sociologia un caràcter polivalent que els prepara per a desenvolupar la seva carrera professional tant en el sector públic com en el privat.

PLANS D’ESTUDIS:

UNIVERSITAT DE BARCELONA

Pla d’estudis de Ciències Polítiques i de l’Administració

UNIVERSITAT DE GIRONA

Pla d’estudis de Ciències Polítiques i de l’Administració

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

Pla d’estudis de Ciències Polítiques i Gestió Pública

UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA

Pla d’estudis de Ciències Polítiques i Gestió Pública

UNIVERSITAT POMPEU FABRA

Pla d’estudis de Ciències Polítiques i de l’Administració

Ensenyament de Sociologia

Els estudis en Sociologia tenen per objectiu proporcionar una formació científica adequada en els aspectes bàsics i aplicats de la sociologia humana i les causes que originen els canvis socials.

La Sociologia aplica mètodes d’investigació empírics, anàlisi de dades, elaboració de teories i valoració lògica dels arguments. Es tracta de la branca de coneixement que fa de les relacions humanes i socials el seu objecte d’estudi, aplicant de forma sistemàtica la raó i l’observació i integrant i combinant explicació teòrica i verificació empírica.

PLANS D’ESTUDIS:

UNIVERSITAT DE BARCELONA

Pla d’estudis de Sociologia

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

Pla d’estudis de Sociologia

Ensenyament de Gestió i Administració Pública (GAP)

L’administració i el sector públic suposen una part molt important del Producte Interior Brut de qualsevol país, i són elements determinants del benestar i de la competitivitat de qualsevol comunitat. Per aquest motiu, és necessari comptar amb professionals capaços de gestionar l’alt volum de recursos que la societat confia al món públic, i de fer-ho salvant la complexitat d’aquest àmbit, els múltiples requeriments que se li fan i pressions que rep, i les forces de canvi que empenyen la seva transformació (les noves tecnologies, la globalització o els nous valors socials, entre altres).

Gràcies a la perspectiva interdisciplinària dels estudis en GAP, les persones graduades aporten les seves competències i el seu know how especialitzat tant a les pròpies administracions en qualsevol dels seus nivells -local, nacional, estatal o supraestatal-, ja sigui des dels seus cossos tècnics de gestió -en àrees com la gestió economicofinancera, la juridicoadministrativa o la gestió de persones- com des de llocs de comandament -gestió pública, polítiques públiques-, però també a les organitzacions privades -des d’associacions sense afany de lucre fins a empreses i consultories, passant per grups d’interès i actors polítics, sindicals i patronals- que interactúen amb aquelles.

PLANS D’ESTUDIS:

UNIVERSITAT DE BARCELONA

Pla d’estudis de Gestió i Administració Pública 

UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA

Pla d’estudis de Gestió i Administració Pública (interuniversitari UOC/UB)

Ensenyament de Relacions Internacionals

El grau en relacions internacionals prepara professionals capaços d’incidir en un món globalitzat en què cada cop més dimensions (l’economia, el medi ambient, la política, la seguretat…) venen marcats per factors i dinàmiques que s’esdevenen a escala planetària, sobrepassant amb escreix les fronteres dels estats.

Les persones graduades en RRII són capaces d’analitzar i entendre els nous actors i fluxes transnacionals (a partir de claus i elements polítics, sociològics, jurídics, històrics, econòmics, culturals…) i d’intervenir-hi positivament, 

treballant ja sigui des del món públic com des del món econòmic o la societat civil (organitzacions i institucions internacionals, entitats nacionals, think tanks, mitjans de comunicació, entre altres).

El camp de joc d’aquests/es titulats/des abasta des de la diplomàcia, l’acadèmia, la consultoria o els projectes internacionals fins a la cooperació per al desenvolupament, la gestió de conflictes i l’assistència humanitària, passant per la internacionalització de les empreses.

PLANS D’ESTUDIS:

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

Pla d’estudis de Relacions Internacionals

BLANQUERNA – UNIVERSITAT RAMON LLULL

Pla d’estudis de Relacions Internacionals

Ensenyament de Seguretat

En una societat en què el risc és omnipresent (en qualsevol de les seves dimensions: mediambiental, econòmica, humana, alimentària…) i en què la seguretat és factor clau de qualitat de vida i de competitivitat, disposar d’especialistes formats en la seva gestió és imprescindible.

Les persones graduades en seguretat són capaces d’analitzar els riscos que afronten les comunitats i les organitzacions, i de dissenyar i implementar mesures tant de prevenció d’amenaces com de tractament i restitució a través de polítiques de seguretat i d’accions ad hoc.

D’aquesta manera, es pretén evitar o minimitzar els danys que poden sofrir  persones, infraestructures, equipaments i bens, així com el conjunt dels sistemes socials i econòmics, a causa de fenòmens com el canvi climàtic, el terrorisme, la ciberdelinqüència, les catàstrofes mediambientals o tants d’altres.

PLANS D’ESTUDIS:

UNIVERSITAT DE BARCELONA

Pla d’estudis de Seguretat

Ensenyament de Filosofia, Política i Economia 

El grau de Filosofia, Política i Economia ofereix un estudi polític, filosòfic, econòmic i social per analitzar i entendre un món global, complex i interconnectat amb tendències a l’alça. La titulació proporciona una formació multidisciplinària en ciències socials a partir de diverses perspectives. L’objectiu és adquirir coneixements de la branca de les ciències polítiques i de l’economia aplicant un anàlisis crític proporcionat per la filosofia.

PLANS D’ESTUDIS:

L’economia permet entendre les accions dels consumidors, empreses, la distribució dels recursos i les transformacions econòmiques que tenen lloc arreu del món. La política estudia les institucions polítiques i el seu impacte mentre que la filosofia ofereix una visió analítica, crítica i lògica.  A partir de les tres disciplines, s’ensenyen les eines per avaluar decisions i conductes polítiques i econòmiques.

UNIVERSITAT POMPEU FABRA 

Pla d’estudis de Filosofia, Política i Economia 

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA 

Pla d’estudis de Filosofia, Política i Economia

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 

Pla d’estudis de Filosofia, Política i Economia 

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 

Pla d’estudis de Filosofia, Política i Economia

Llibre Blanc del títol de Grau en Ciències Polítiques i de l’Administració, Sociologia i Gestió i Administració Pública

Share This