Serveis

Mutualitat col·legial

El Col·legi té subscrit un conveni de col·laboració amb la Mútua General de Catalunya per tal d’oferir un nou servei de previsió social de caràcter complementari a la Seguretat Social dins de l’àmbit col·legial. Mitjançant aquest acord de col·laboració, tant les persones col·legiades com els seus familiars directes podran gaudir d’avantatges en la contractació de les assegurances de la mútua.

La Mútua General de Catalunya és una entitat asseguradora que proporciona les cobertures més completes als i les seves mutualistes per tal de cobrir al màxim els riscos que poden afectar les persones.

Per a una informació més detallada, podeu consultar directament la pàgina web de la Mútua General de Catalunya.

Share This