col·legi

Qui som

El Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya és una organització professional sense ànim de lucre, constituïda com a corporació de dret públic i que desenvolupa serveis i activitats professionals adreçades a sociòlegs/ogues i politòlegs/ogues al llarg del territori català

El Col·legi es va crear l’any 1989 amb la finalitat d’oferir assessorament i acompanyament a la tasca professional dels i de les nostres membres mitjançant serveis de suport, orientació i informació. Així mateix, un altre dels objectius del Col·legi és promoure el coneixement de la Ciència Política i de la Sociologia en el si de la nostra societat.

Per a assolir la tasca d’acostament de les nostres professions a la societat, el Col·legi organitza tot un seguit d’activitats d’interès general en què debatem sobre temes d’actualitat com són eleccions d’àmbit local, autonòmic, estatal i mundial; taules rodones sobre la situació sociopolítica tant del nostre país com d’altres; conferències, visites d’estudi a institucions de representació ciutadana; presentacions de llibres relacionats amb els nostres àmbits o sopars tertúlia amb representants polítics catalans, entre moltes altres activitats.

Per a dur-les a terme comptem amb la presència d’experts i d’expertes en Ciència Política i Sociologia que enriqueixen i proporcionen un valor afegit a les nostres accions. D’aquesta manera aconseguim fer notòria la importància, el pes i el paper que desenvolupen els i les nostres professionals en l’anàlisi de la societat. Igualment important per a nosaltres és dur a terme la nostra tasca no tan sols amb els col·legiats i col·legiades sinó també amb els i les estudiants, els i les futur(e)s titulats i titulades en Ciències Polítiques, Sociologia, Gestió i Administració Pública, Relacions Internacionals i Seguretat. Per això, en estreta col·laboració amb les universitats catalanes, impartim sessions informatives als i les estudiants dels darrers cursos d’ambdues titulacions, per tal de proporcionar-los una primera orientació sobre la tasca que desenvolupa el Col·legi, així com sobre qüestions de rellevant importància per a ell(e)s com ara les sortides i perfils professionals i la situació del mercat laboral amb què es trobaran quan finalitzin els seus
estudis.

Aquestes accions tenen cada cop una millor acollida i afluència per part d’aquest(e)s futur(e)s sociòlegs/logues i politòlegs/logues, que troben en la nostra entitat una bona oportunitat de prendre contacte amb la professió, més enllà de l’entorn universitari.

Share This