col·legi

Com col·legiar-se

DOCUMENTACIÓ

Per a ser membre del Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya cal ser titulat/da en la llicenciatura/grau/doctorat d’algunes d’aquestes disciplines:
– Ciències Polítiques
– Sociologia
– Gestió i Administració Pública (GAP)
– Relacions Internacionals
– Seguretat
– Filosofia, Política i Economia.

Tanmateix, necessitem que ens facilitis la següent documentació:

Fotocòpia del DNI (ambdues cares).

Còpia del títol de grau/llicenciatura/doctorat (ambdues cares) o còpia del certificat supletori d’aquest (no s’acceptaran certificats acadèmics/notes).

Currículum Vitae.

Sol·licitut de col·legiació.

Document de consentiment per al tractament de les dades personals.

Document de domiciliació bancària.

Ens pots fer arribar aquests documents per correu electrònic a colpis@colpis.cat (pdf o imatge), per correu postal o bé personalment a:

COL·LEGI DE PROFESSIONALS DE LA CIÈNCIA POLÍTICA I DE LA SOCIOLOGIA DE CATALUNYA

c. Roger de Llúria, 155-157
Entresòl 1ª, 08037 Barcelona
Tel.: 93 241 41 22
colpis@colpis.cat

QUOTES DE COL·LEGIACIÓ

INSCRIPCIÓ NORMAL:

Matrícula: 25 €
Quota anual: 154,4€ (en 4 rebuts de 38,6 €: 5 de gener, 5 d’abril, 5 de juliol, 5 d’octubre)

Descomptes:

Inscripció persones en situació d’atur*, persones amb discapacitat, víctimes de terrorisme i de violència de gènere:

MATRÍCULA: Gratuïta

QUOTA TRIMESTRAL REDUÏDA: Reducció del 20% en cadascun dels rebuts (prèvia presentació de la documentació requerida).

Inscripció recent graduats/des:

MATRÍCULA GRATUÏTA per a qui es col·legiï dins del termini d’un any natural a comptar des de la data de la graduació.

1 QUOTA TRIMESTRAL GRATUÏTA(1) per a qui es col·legiï en el mateix any de la graduació (sol·licituts rebudes fins el 31/12).

Quota jubilat/da reduïda: 77,2 € (en 4 rebuts de 19,3 €: 5 de gener, 5 d’abril, 5 de juliol, 5 d’octubre)

*En cas d’ ATUR, per a justificar el descompte cal:

Document acreditatiu d’estar en situació d’atur “Informe sobre la situació administrativa” (NO enviar el document DARDO), emès per les Oficines de Treball del Servei d’Ocupació de Catalunya amb el detall següent:

Rebut 5 de gener:

Document amb data de l’1 al 15 de desembre

Rebut 5 d’abril:

Document amb data de l’1 al 15 de març

Rebut 5 de juliol:

Document amb data de l’1 al 15 de juny

Rebut 5 d’octubre:

Document amb data de l’1 al 15 de setembre

Condicions avantatjoses per a obtenir descomptes en l’import de les quotes col·legials ofertes pel Banc de Sabadell:

Descompte del 10% en la quota anual a tots els col·legiats que domiciliïn els rebuts de la quota col·legial al compte Expansió PRO del Banc de Sabadell, també es retornarà un 3% mensual fins a 20 euros/mes dels rebuts domiciliats d’electricitat, gas i telefonia (El compte Expansió PRO requereix la domiciliació d’una nòmina, pensió o ingressos recurrents per un import igual o superior a 700 euros.

Per a més informació sobre el compte Expansió PRO i les seves condicions us podeu dirigir a oliverjaume@sabadellatlantico.com.

(1) Es girarà rebut domiciliat per la part pendent de la quota del trimestre vigent en l´alta si aquest ja hagués començat. La quota gratuïta correspondrà a la del trimestre immediatament posterior.

Share This