Serveis

Registre de mediadors

Si vols fer mediacions del sistema públic de mediació del Departament de Justícia i compleixes els requisits establerts, pots incorporar-te a través del Colpis al Registre de Mediadors del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya

Per tal d’inscriure-t’hi, cal complir amb els requisits que marca la Llei 15/2009, del 22 de juliol de mediació en l’àmbit del dret privat, i el Reglament de desenvolupament aprovat pel Decret 135/2012, de 23 d’octubre, per ser donat d’alta al Registre de mediadors del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya.

Els requisits són els següents:

– Tenir una titulació universitària oficial.

– Acreditar una formació i una capacitació especifiques en mediació i en l’especialització corresponent, impartida per centres universitaris, pels col·legis professionals o per altres corporacions de dret públic, i cursar la part general i almenys una de les diferents especialitzacions (Aquí  pots veure el llistat de la formació homologada actual).

– Estar col·legiat/da en el col·legi professional respectiu o pertànyer a una associació professional de l’àmbit de la mediació acreditada pel  departament competent en matèria de dret civil, o prestar serveis com a mediador o mediadora per a l’Administració.

Si compleixes els requisits, i vols donar-te d’alta com a mediador/a, cal que ens facis arribar la sol·licitud d’inscripció degudament omplerta amb la documentació acreditativa corresponent a la direcció de correu electrònic gerencia@colpis.cat indicant “Sol·licitud d’Inscripció al Registre de Mediadors” a l’assumpte del missatge. 

 Un cop validada la documentació, des del Col·legi farem les gestions necessàries per a incorporar-te al Registre de Mediadors corresponent.

Share This