ÀREA COL·LEGIATS/DES: accedir
COM COL·LEGIAR-SE
MÀSTER METRÒPOLI EN ESTUDIS URBANS I METROPOLITANS [+]
COLPIS CATALUNYA
L'INFOCOLPIS
Envia'ns el teu correu electrònic si vols rebre el butlletí del Col·legi.
RECOMANEM
[+]
MÀSTER EN TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA (TISA)
MÀSTER EN TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA (TISA) [+]
elemento

Com col·legiar-se

DOCUMENTACIÓ

Per a ser membre del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya cal ser titulat/da en Ciències Polítiques i/o en Sociologia. Tanmateix, necessitem que ens facilitis la següent documentació:

    • Una fotografia tipus carnet
    • Una fotocòpia del DNI
    • Còpia del títol (les dues cares) o bé còpia del resguard de sol·licitud d'aquest
    • Currículum Vitae

 

A més, has d'omplir i signar la sol·licitud de col·legiació, així com el document de consentiment per al tractament de les dades personals i el document de domiciliació bancària.


Ens pots fer arribar la sol·licitud de col·legiació, juntament amb el document de consentiment per al tractament de les dades personals i la resta de la documentació esmentada per correu electrònic a l'adreça colpis@colpis.cat (amb la documentació escanejada), per correu postal o bé personalment a:


COL·LEGI DE POLITÒLEGS I SOCIÒLEGS DE CATALUNYA
Roger de Llúria, 155-157
Telèfon: 93 241 41 22
Fax: 93 200 22 09
a/e: colpis@colpis.cat
08037 Barcelona


QUOTES DE COL·LEGIACIÓ


Inscripció normal
Matrícula: 25 €
Quota anual: 150€ (en 4 rebuts de 37,50€: 5 de gener, 5 d'abril, 5 de juliol, 5 d’octubre)

Descomptes:

Inscripció persones en situació d’atur, persones amb discapacitat, víctimes de terrorisme i de violència de gènere:
Matrícula: Gratuïta
Quota anual reduïda: Reducció del 20% en cadascun dels rebuts (prèvia presentació de la documentació requerida).


Inscripció recent graduats/des:
Matrícula: Gratuïta (per a qui es col·legiï fins a un any natural després de graduar-se)
Quotes: Un rebut gratuït (per a qui es col·legiï dins el mateix any de la graduació)

Quota jubilat reduïda: 75 €
(en 4 rebuts de 18,75 €: 5 de gener, 5 d'abril, 5 de juliol, 5 d'octubre)


*Per a tramitar la reducció de quota per a situació d’atur cal:
- Document acreditatiu d’estar en situació d’atur (Informe sobre la situació administrativa), emès per les Oficines de Treball del Servei d’Ocupació de Catalunya amb el següent detall:
· Rebut 5 de gener: document amb data de l’1 al 15 de desembre
· Rebut 5 d'abril: document amb data de l’1 al 15 de març
· Rebut 5 de juliol: document amb data de l'1 al 15 de juny
· Rebut 5 d’octubre: document amb data de l’1 al 15 de setembre

- Com fer arribar aquesta documentació al Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya:
  · Correu electrònic: colpis@colpis.cat
  · Correu postal: Roger de Llúria 155-157, entresòl 1a, 08037 Barcelona
  · Fax: 93 200 22 09


Condicions avantatjoses per a obtenir descomptes en l’import de les quotes col·legials ofertes pel Banc de Sabadell:

-  Descompte del 10% en la quota anual a tots els col·legiats que domiciliïn els rebuts de la quota col·legial al compte Expansió PRO del Banc de Sabadell, també es retornarà un 3% mensual fins a 20 euros/mes dels rebuts domiciliats d’electricitat, gas i telefonia  (El compte Expansió PRO requereix la domiciliació d’una nòmina, pensió o ingressos recurrents per un import igual o superior a 700 euros. Més informació sobre el compte Expansió PRO i les seves condicions: oliverjaume@sabadellatlantico.com).

 

 

Roger de Llúria, 155-157, entresòl 1a | 08037 Barcelona | T: 932 414 122 | F: 932 002 209 | A/E: colpis@colpis.cat | Avís Legal |  Disseny web