Agenda

FI DEL TERMINI D'INSCRIPCIÓ ALS MÒDULS D'ESPECIALITZACIÓ DEL POSTGRAU EN DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL

DATA
12 abril 2010
LLOC
SERVEI D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA (C/Llull, 297-307, Barcelona)

El termini d'inscripció als mòduls d'especialització del Postgrau en Desenvolupament Econòmic Local  finalitza el dia 12 d'abril de 2010.

Aquests mòduls es centraran en tres elements de màxima importància pel desenvolupament dels territoris: 1) Regeneració urbana; 2) Dinamització de l'activitat empresarial; i 3) Mercat de treball i Estat del Benestar.

El mòdul de Regeneració Urbana
tracta les eines estratègiques necessàries per a la gestió d'aquests processos tant des del punt de vista urbanístic com social. En el pla normatiu i legislatiu, es treballarà en profunditat la "Llei de barris" en relació a la seva organització, els destinataris i actors que hi intervenen, i els diferents projectes que se'n deriven. També s'inclouran experiències d'altres territoris d'àmbit estatal, europeu i internacional.

El mòdul de Dinamització de l'Activitat Empresarial
dóna a conèixer els factors clau, les competències i els instruments necessaris per donar suport al teixit empresarial des de la perspectiva dels serveis locals envers les empreses ubicades al territori. Es donaran a conèixer les fonts d'informació, els recursos i els àmbits d'actuació per millorar la competitivitat de les empreses. Prèviament s'aprofundirà en l'estudi i la diagnosi del territori com a eix fonamental per planificar la tipologia d'accions i serveis a oferir

El mòdul de Mercat de Treball i Estat del Benestar
vol aprofundir en els aspectes essencials relacionats amb el mercat de treball i les relacions laborals en l'actual context econòmic. Es planteja el coneixement dels elements de l'anàlisi econòmica, així com de l'evolució, les característiques i els principals problemes associats als mercats de treball.

Les sessions s'impartiran del 22 d'abril a l'1 de juliol de 2010, dijous de 15.00 a 19.00 hores.

AFEGEIX AL CALENDARI
Share This