Agenda

ELECCIONS AL COL·LEGI: PROCLAMACIÓ DE LES CANDIDATURES PROVISIONALS

DATA
6 juny 2011
LLOC
Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya

El dia 6 de juny la Mesa Electoral constituïda amb motiu de les eleccions a la Junta de Govern del Col·legi proclamarà la llista de candidatures provisionals.

El termini per a presentar les candidatures a la Junta de Govern del Col·legi romandrà obert des del dia 17 de maig fins al 2 de juny, ambdós inclosos. Transcorregut aquest període, la mesa electoral efectuarà una proclamació de la llista provisional de totes les candidatures presentades que farà pública a totes les persones col·legiades el dia 6 de juny.
Des del dia 7 fins al dia 11 de juny es podran presentar, si s'escau, impugnacions de candidats/es o de candidatures.
El dia 14 de juny la mesa electoral proclamarà la llista o llistes definitives de candidatures.

 

MÉS INFORMACIÓ

AFEGEIX AL CALENDARI
Share This