Agenda

Assemblea General Ordinària del Colpis

DATA
19 març 2014 · 18.30
LLOC
Seu del Col·legi de Politòlegs

La Junta de Govern del Col·legi convoca les persones col·legiades a l’Assemblea General Ordinària que tindrà lloc el proper dimecres 19 de març de 2014 a les 18.30 hores en primera convocatòria o a les 19.00 hores en segona convocatòria, a la seu del Col·legi.

Aquest serà l'ordre del dia:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de l’Assemblea anterior
2. Presentació per part de la degana i aprovació de l’informe sobre la gestió feta durant el darrer exercici
3. Lectura, debat i aprovació del compte general de despeses i ingressos de l’any 2013
4. Lectura, debat i aprovació del pressupost anual d’ingressos i despeses per a l’exercici 2014
5. Pla estratègic: actuacions 2013 i 2014
6. Torn obert de paraules

Share This