Agenda

Assemblea General Ordinària

DATA
5 abril 2017 · 18:30
LLOC
Seu del Colpis

La Junta de Govern convoca als col·legiats a l'Assemblea anual del Colpis. 

L’ordre del dia serà el següent:

1- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’Acta de l’Assemblea anterior
2- Presentació per part de la degana i aprovació de l’informe sobre la gestió feta durant l’exercici anterior
3- Lectura, debat i aprovació del compte general de despeses i ingressos de l’any 2016
4- Lectura, debat i aprovació del pressupost anual per al curs 2017
5- Torn obert de paraules

Les persones col·legiades que així ho desitgeu disposeu fins al 24 de març per a presentar per escrit les proposicions que considereu pertinents i que vulgueu que siguin afegides a l’ordre del dia.

AFEGEIX AL CALENDARI
Share This