Agenda

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA ANUAL DEL COLPIS 2022

DATA
27 abril 2022 · 18:00
LLOC
Edifici del Col·legi d'Agents Comercials de Barcelona (COAB). C/ Casp, 130, de Barcelona

Enguany, l'Assemblea General Anual del Colpis tindrà lloc el dimecres 27 d’abril, a les 18h de la tarda. 

L'ordre del dia de l’Assemblea serà el següent:

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea anterior

2. Presentació per part del degà i aprovació, si s’escau, de l’informe sobre la gestió de la Junta de Govern en el darrer exercici

3. Lectura, debat i aprovació, si s’escau, del compte general de despeses i ingressos de l’any 2021

4. Lectura, debat i aprovació, si s’escau, del pressupost anual d’ingressos i despeses per a l’exercici 2022

4.1. Debat sobre l'actualització de la quota col·legial

5. Proposicions de les persones col·legiades – si s’escau

6. Torn obert de paraules

Fins a tres dies hàbils abans de la sessió, les persones col·legiades podeu presentar per escrit les proposicions que estimeu pertinents, que s'afegiran a l'ordre del dia, enviant-les per correu electrònic a secretaria@colpis.cat, posant a l'assumpte: "Proposicions Assemblea Colpis 2022".

Al llarg dels propers dies us enviarem l'enllaç corresponent per a poder registrar la vostra inscripció a l'Assemblea.

Assistència

L'assistència pot ser presencial o en línia. L'Assemblea tindrà lloc el dimecres 27 d’abril a les 18h de la tarda, a la sala d'actes del COACB (c/ Casp, 130, Barcelona). Les persones que s'inscriguin en format on line rebran l'enllaç Zoom amb 24 hores d'antel·lació.
Share This