Notícies

març 01, 2021
AJUTS A LA RECERCA: TRANSPARÈNCIA, BON GOVERN I ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA
Data límit: 01/03

Els projectes subvencionables s’hauran d’emmarcar en alguna o algunes de les temàtiques següents:

— Dret d’accés a la informació pública
— Retiment de comptes i publicitat activa
— Ètica pública, codis d’ètica i conflictes d’interessos
— Prevenció de la corrupció
— Cartes de serveis
— Equitat de gènere i bon govern
— Grups d’interès: regulació i registres
— Règim sancionador previst a la Llei 19/2014
— Subjectes obligats a la Llei 19/2014
— Alts càrrecs i transparència
— Els serveis d’interès general i universal i les obligacions de transparència
— Transparència, dret d’accés i protecció de dades
— Contractació pública i transparència
— Contractació de personal i transparència
— Gestió i execució pressupostària i transparència efectiva
— La transparència als partits polítics

 

El termini màxim per a la presentació de sol·licituds és l’1 de març de 2021.

ENLLAÇ D’INTERÈS

MÉS INFORMACIÓ

Share This