Notícies

març 09, 2011
AJUTS PER INICIATIVES D’ASSISTÈNCIA SOCIAL, PROMOCIÓ CULTURAL O MILLORA AMBIENTAL
Convoca: Obra Social Unnim

L’objecte d’aquests ajuts és subvencionar:

a) Iniciatives socials: projectes socials vinculats a l’atenció a la salut i promoció de
l’autonomia personal, cooperació internacional o inclusió sociolaboral de persones
en situació de risc d’exclusió social.

b) Promoció cultural: projectes culturals destinats a la difusió i la creació
d’activitats culturals, a la promoció de la cultura popular i a la recerca i recuperació
del patrimoni cultural.

c) Millora ambiental: projectes que comportin millores ambientals en la manera
de produir i de consumir productes i serveis.

Termini de presentació: 31 de Març de 2011


ENLLAÇ D’INTERÈS

MÉS INFORMACIÓ

Share This