Notícies del Col·legi

APORTACIONS DEL COLPIS A L’AVANTPROJECTE DE LLEI D’OCUPACIÓ PÚBLICA DE CATALUNYA

El Colpis ha el·laborat, a través de la seva comissió de Gestió Pública, tot un seguit d’aportacions a l’avantprojecte de Llei d’ocupació pública de Catalunya. Aquestes aportacions van ser aprovades per la Junta de Govern i enviades al departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya, responsable de la consulta per tal de recollir les opinions, demandes, preocupacions, necessitats, etc. de la ciutadania i dels diferents col·lectius i sectors potencialment afectats en relació amb la iniciativa normativa. 

Segons aquest departament, l’objectiu de la proposta és disposar d’un nou marc normatiu amb rang legal de l’empleat públic català per adequar-lo als nous temps i a les exigències de la ciutadania. Es pretén una millora de la qualitat institucional de l’ocupació pública catalana introduint aquells elements bàsics d’innovació que facin de l’ocupació pública una institució amb alt grau de professionalització, imparcial i responsable per la gestió dels seus resultats amb una vocació indubtable de servei a la ciutadania.

Últimes notícies

CONCLUSIONS DE LA JORNADA “LES DONES COM A AGENTS DE CANVI DELS COL·LEGIS PROFESSIONALS I DE LES ENTITATS”, ORGANITZADA PER LA INTERCOL·LEGIAL

CONCLUSIONS DE LA JORNADA “LES DONES COM A AGENTS DE CANVI DELS COL·LEGIS PROFESSIONALS I DE LES ENTITATS”, ORGANITZADA PER LA INTERCOL·LEGIAL

El passat 14 de setembre va tenir lloc la jornada “Les dones com a agents de canvi dels col·legis professionals i de les entitats”, organitzada pel Departament de Justícia, la Comissió de Dones i d’Igualtat de l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya (de la qual el Colpis en forma part) i el Col·legi Notarial de Catalunya.

read more
LESBIANES, BISEXUALS I TRANS CONSTRUINT UNA PAU PRÒPIA: EXPERIÈNCIES I REIVINDICACIONS PER A LA VERITAT I LA NO REPETICIÓ A COLÒMBIA. DIÀLEG AMB CATALUNYA

LESBIANES, BISEXUALS I TRANS CONSTRUINT UNA PAU PRÒPIA: EXPERIÈNCIES I REIVINDICACIONS PER A LA VERITAT I LA NO REPETICIÓ A COLÒMBIA. DIÀLEG AMB CATALUNYA

El proper 21 de setembre tindrem el plaer d’acollir a membres de l’entitat Colòmbia Diversa, des d’on es treballa i s’investiga per a l’esclariment de la veritat sobre la realitat de les persones LGTBI en el marc del conflicte armat a Colòmbia. Aquesta activitat està organitzada juntament amb Cooperacció i l’Ajuntament de Barcelona.

read more
SESSIÓ D’ANÀLISI DE LES ELECCIONS AL BRASIL

SESSIÓ D’ANÀLISI DE LES ELECCIONS AL BRASIL

El Colpis i l’Associació Catalana de Ciència Política organitzem per al proper dimarts, 20 de setembre, una sessió d’anàlisi de les eleccions del 2 d’octubre al Brasil, amb l’ex diputat i activista Jean Wyllys.

read more
Share This