Notícies del Col·legi

APORTACIONS DEL COLPIS A L’AVANTPROJECTE DE LLEI D’OCUPACIÓ PÚBLICA DE CATALUNYA

El Colpis ha el·laborat, a través de la seva comissió de Gestió Pública, tot un seguit d’aportacions a l’avantprojecte de Llei d’ocupació pública de Catalunya. Aquestes aportacions van ser aprovades per la Junta de Govern i enviades al departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya, responsable de la consulta per tal de recollir les opinions, demandes, preocupacions, necessitats, etc. de la ciutadania i dels diferents col·lectius i sectors potencialment afectats en relació amb la iniciativa normativa. 

Segons aquest departament, l’objectiu de la proposta és disposar d’un nou marc normatiu amb rang legal de l’empleat públic català per adequar-lo als nous temps i a les exigències de la ciutadania. Es pretén una millora de la qualitat institucional de l’ocupació pública catalana introduint aquells elements bàsics d’innovació que facin de l’ocupació pública una institució amb alt grau de professionalització, imparcial i responsable per la gestió dels seus resultats amb una vocació indubtable de servei a la ciutadania.

Últimes notícies

COL·LOQUI AMB LA CÈLEBRE POLITÒLOGA NORD-AMERICANA JANE MANSBRIDGE

COL·LOQUI AMB LA CÈLEBRE POLITÒLOGA NORD-AMERICANA JANE MANSBRIDGE

El 28 de febrer de 2022 el Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya va tenir l’oportunitat, gràcies a l’editorial Gedisa, de mantenir un interessant col·loqui amb la cèlebre politòloga nord americana, la Dra. Jane Mansbridge, amb motiu de la publicació del seu llibre ‘Democracia. Amistad y pugna’, editat per Gedisa.

read more
EL COLPIS ES REUNEIX AMB L’HONORABLE CONSELLERA DE LA PRESIDÈNCIA, LA SRA. LAURA VILAGRÀ

EL COLPIS ES REUNEIX AMB L’HONORABLE CONSELLERA DE LA PRESIDÈNCIA, LA SRA. LAURA VILAGRÀ

El passat 29 de març el degà, Jordi Pacheco; el director, Antoni Biarnés; el responsable de la Comissió de Gestió Pública, Josep Oller, i Montse Perals, de la Junta del Colpis, van assistir a una reunió amb l’Honorable Consellera de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, la Sra. Laura Vilagrà, a qui se li va fer entrega del seu carnet de col·legiada, en la seva qualitat de politòloga.

read more
Share This