Notícies del Col·legi

APORTACIONS DEL COLPIS A L’AVANTPROJECTE DE LLEI D’OCUPACIÓ PÚBLICA DE CATALUNYA

El Colpis ha el·laborat, a través de la seva comissió de Gestió Pública, tot un seguit d’aportacions a l’avantprojecte de Llei d’ocupació pública de Catalunya. Aquestes aportacions van ser aprovades per la Junta de Govern i enviades al departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya, responsable de la consulta per tal de recollir les opinions, demandes, preocupacions, necessitats, etc. de la ciutadania i dels diferents col·lectius i sectors potencialment afectats en relació amb la iniciativa normativa. 

Segons aquest departament, l’objectiu de la proposta és disposar d’un nou marc normatiu amb rang legal de l’empleat públic català per adequar-lo als nous temps i a les exigències de la ciutadania. Es pretén una millora de la qualitat institucional de l’ocupació pública catalana introduint aquells elements bàsics d’innovació que facin de l’ocupació pública una institució amb alt grau de professionalització, imparcial i responsable per la gestió dels seus resultats amb una vocació indubtable de servei a la ciutadania.

Últimes notícies

EUGÈNIA BRETONES COMPAREIX EN UNA PONÈNCIA AL SENAT

EUGÈNIA BRETONES COMPAREIX EN UNA PONÈNCIA AL SENAT

La col·legiada Eugènia Bretones compareix en una ponència al Senat per parlar sobre l’estudi de l’impacte de gènere de la crisi de la Covid19. Durant la sessió al Senat es va presentar també una declaració del Colpis i diverses propostes per a afrontar l’impacte de la Covid19 amb perspectiva de gènere.

read more
Share This