Notícies

desembre 10, 2009
APROVAT EN ASSEMBLEA EL CODI ÈTIC SOBRE LA PROFESSIÓ ELABORAT PEL COL·LEGI DE POLITÒLEGS I SOCIÒLEGS DE CATALUNYA

Les persones assistents a aquesta Assemblea van aprovar el Codi Ètic elaborat i presentat pel Col·legi, el qual marca les directrius a seguir per a un correcte exercici professional de sociòlegs/logues i politòlegs/logues. Així, el Codi Ètic del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya estableix els principis i les normes ètiques que sustenten la responsabilitat i la conducta en l’exercici dels professionals de la Ciència Política i la Sociologia per a garantir a la societat la seva correcció científica, tècnica i ètica.

 

No obstant això, el Col·legi ha mostrat el seu compromís per l’any 2010 d’obrir un  procés participatiu amb l’objectiu d’introduir les millores que siguin necessàries en aquest document.

 

D’altra banda, durant aquesta assemblea es va presentar l’informe sobre la gestió feta pel Col·legi durant tot l’any 2009, el qual va ser també aprovat pels assistents, així com el compte d’explotació de l’exercici 2008 i el pressupost per a l’any 2010.

 

Share This