Notícies

desembre 17, 2010
APROVAT EN ASSEMBLEA GENERAL EL CODI ÈTIC DEL COL·LEGI

El Codi Ètic elaborat pel Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya va ser aprovat durant la seva presentació en l’Assemblea General Ordinària que va tenir lloc al Col·legi el 16 desembre.
El Codi Ètic del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya estableix els principis i les normes ètiques que sustenten la responsabilitat i la conducta en l’exercici professional dels sociòlegs/logues i politòlegs/logues per a garantir a la societat la seva correcció científica, tècnica i ètica. 

 

Durant l’assemblea els col·legiats assistents van aprovar també l’exercici comptable de 2009, així com el pressupost per al 2011, que ascendeix a 513.600 euros.

 

Així mateix, la degana del Col·legi, Anna Parés, va presentar l’informe sobre la gestió feta al Col·legi durant l’any 2010.

Share This