Notícies

desembre 02, 2008
ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DEL COL·LEGI
Qüestions tractades
Com ja sabeu el Col·legi va celebrar, el passat 2 de desembre, l’Assemblea General Ordinària. Durant aquesta, la degana del Col·legi, la Sra. Anna Parés, va presentar l’informe sobre la gestió feta durant el darrer exercici, alhora que va tenir lloc l’aprovació del compte general de despeses i ingressos de l’any 2007, i l’aprovació del pressupost anual per a 2009.

En aquesta mateixa Assemblea també es varen aprovar els HONORARIS PROFESSIONALS que han de regir la tasca de sociòlegs/gues i politòlegs/gues.

Tanmateix, durant aquesta assemblea també es varen modificar les QUOTES COL·LEGIALS (que no havien sofert cap variació des de l’any 2005), alhora que es varen establir importants descomptes per a dos col·lectius especialment sensibles, els recent llicenciats/des i les persones jubilats/des.

Share This