Notícies del Col·legi

RESUM DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DEL COLPIS 2022

El 27 d’abril de 2022 va tenir lloc l’Assemblea General Ordinària anual del Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya (COLPIS).

Tot seguit es resumeixen els acords presos durant l’esmentada assemblea:

– Aprovació de l’acta de l’Assemblea de 2021.

– Presentació per part del degà, el Dr. Jordi Pacheco, de l’informe sobre la gestió de la Junta de Govern en el darrer exercici, el qual és aprovat pels assistents.

– Aprovació del compte general de despeses i ingressos de l’any 2021.

– Aprovació del pressupost anual d’ingressos i despeses per a l’exercici 2022, el qual contempla un increment de les quotes del 3,1%, atès que feia més de 10 anys que les quotes no s’actualitzaven i degut també l’augment de la inflació.

 

 

Últimes notícies

EUGÈNIA BRETONES COMPAREIX EN UNA PONÈNCIA AL SENAT

EUGÈNIA BRETONES COMPAREIX EN UNA PONÈNCIA AL SENAT

La col·legiada Eugènia Bretones compareix en una ponència al Senat per parlar sobre l’estudi de l’impacte de gènere de la crisi de la Covid19. Durant la sessió al Senat es va presentar també una declaració del Colpis i diverses propostes per a afrontar l’impacte de la Covid19 amb perspectiva de gènere.

read more
Share This