Notícies del Col·legi

RESUM DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DEL COLPIS 2022

El 27 d’abril de 2022 va tenir lloc l’Assemblea General Ordinària anual del Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya (COLPIS).

Tot seguit es resumeixen els acords presos durant l’esmentada assemblea:

– Aprovació de l’acta de l’Assemblea de 2021.

– Presentació per part del degà, el Dr. Jordi Pacheco, de l’informe sobre la gestió de la Junta de Govern en el darrer exercici, el qual és aprovat pels assistents.

– Aprovació del compte general de despeses i ingressos de l’any 2021.

– Aprovació del pressupost anual d’ingressos i despeses per a l’exercici 2022, el qual contempla un increment de les quotes del 3,1%, atès que feia més de 10 anys que les quotes no s’actualitzaven i degut també l’augment de la inflació.

 

 

Últimes notícies

CONCLUSIONS DE LA JORNADA “LES DONES COM A AGENTS DE CANVI DELS COL·LEGIS PROFESSIONALS I DE LES ENTITATS”, ORGANITZADA PER LA INTERCOL·LEGIAL

CONCLUSIONS DE LA JORNADA “LES DONES COM A AGENTS DE CANVI DELS COL·LEGIS PROFESSIONALS I DE LES ENTITATS”, ORGANITZADA PER LA INTERCOL·LEGIAL

El passat 14 de setembre va tenir lloc la jornada “Les dones com a agents de canvi dels col·legis professionals i de les entitats”, organitzada pel Departament de Justícia, la Comissió de Dones i d’Igualtat de l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya (de la qual el Colpis en forma part) i el Col·legi Notarial de Catalunya.

read more
LESBIANES, BISEXUALS I TRANS CONSTRUINT UNA PAU PRÒPIA: EXPERIÈNCIES I REIVINDICACIONS PER A LA VERITAT I LA NO REPETICIÓ A COLÒMBIA. DIÀLEG AMB CATALUNYA

LESBIANES, BISEXUALS I TRANS CONSTRUINT UNA PAU PRÒPIA: EXPERIÈNCIES I REIVINDICACIONS PER A LA VERITAT I LA NO REPETICIÓ A COLÒMBIA. DIÀLEG AMB CATALUNYA

El proper 21 de setembre tindrem el plaer d’acollir a membres de l’entitat Colòmbia Diversa, des d’on es treballa i s’investiga per a l’esclariment de la veritat sobre la realitat de les persones LGTBI en el marc del conflicte armat a Colòmbia. Aquesta activitat està organitzada juntament amb Cooperacció i l’Ajuntament de Barcelona.

read more
SESSIÓ D’ANÀLISI DE LES ELECCIONS AL BRASIL

SESSIÓ D’ANÀLISI DE LES ELECCIONS AL BRASIL

El Colpis i l’Associació Catalana de Ciència Política organitzem per al proper dimarts, 20 de setembre, una sessió d’anàlisi de les eleccions del 2 d’octubre al Brasil, amb l’ex diputat i activista Jean Wyllys.

read more
Share This