Notícies

setembre 04, 2010
AVANÇ DE PROGRAMACIÓ FORMATIVA DEL CURS 2010-2011
Consulteu els cursos d’aquest trimestre

Les accions formatives previstes s’organitzaran en les següents àrees:

1) INVESTIGACIÓ SOCIAL

Investigació per enquesta
– Tècniques d’investigació qualitatives: metodologia i aplicacions
– Investigació-Acció participativa
– Construcció d’indicadors socials
– Anàlisi de xarxes socials
Iniciació a l’SPSS
Anàlisi de dades estadístiques amb SPSS
– Excel aplicat al tractament de dades estadístiques NOU
– Disseny i procés d’una investigació de mercats NOU
Seminari de disseny de projectes d’investigació social

2) DESENVOLUPAMENT LOCAL

– Introducció al Desenvolupament Econòmic Local (6a. edició)
– Estudis de prospectiva estratègica als territoris NOU
– Dinamització de l’activitat empresarial
– Mercat de treball i Estat del Benestar

3) GESTIÓ DE PROJECTES

Captació de fons per a la gestió de projectes
Planificació i gestió de projectes
– Consultoria de projectes de cooperació internacional NOU
– Gestió de projectes europeus (9a. edició)

4) GESTIÓ PÚBLICA

Estratègies per a la millora organitzativa de les administracions públiques NOU
– Introducció al disseny de polítiques públiques
– Seguiment i avaluació de polítiques públiques

5) COMUNICACIÓ POLÍTICA

Màrqueting polític i estratègies electorals als governs municipals

6) MEDIACIÓ

Els processos de mediació ciutadana: la gestió del conflicte social

7) GÈNERE I IGUALTAT

– Metodologia per a l’elaboració de plans d’igualtat

Share This