Notícies

juliol 11, 2011
BEQUES DE COL·LABORACIÓ A L’ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Nombre de beques que es convoquen i descripció de les activitats:

Primera beca: àmbit de planificació i gestió estratègica territorial. Referència: OTEDE-1.
Segona beca: àmbit d’anàlisi de la informació local i coneixement territorial: OTEDE-2.
Tercera beca: àmbit del Servei de Teixit Productiu Referència: STP-3.
Quarta beca: àmbit del Servei de Teixit Productiu Referència: STP-4.
Cinquena beca: àmbit del Servei de Mercat de Treball. Referència: SMT-5.

En tots els casos el/la becari/ària realitzarà tasques pròpies de la seva formació de manera que aquestes li serveixin per adquirir experiència de treball en els nivells als quals, per la seva titulació, pot accedir.

 

La durada de les beques serà de nou mesos, amb una dedicació de 25 hores setmanals, i es preveu que aquestes s’iniciïn el dia 1 d’octubre de 2011. L’import de cadascuna de les beques serà de 6.912,00 euros i s’abonaran amb caràcter mensual, a raó de 768,00 euros.

 

ENLLAÇ D’INTERÈS

MÉS INFORMACIÓ

Share This