Notícies

juliol 13, 2011
BEQUES DE FORMACIÓ D’ESPECIALISTES EN COOPERACIÓ INTERNACIONAL PER AL DESENVOLUPAMENT. AECID

Les beques consistiran en el desenvolupament de pràctiques de formació que tindran lloc a la seu de la AECID (Madrid) i en les seves Unitats de Cooperació en l’Exterior. Les beques tindran una durada de vint-i-quatre mesos, dotze dels quals es desenvoluparan en Unitats de Cooperació en l’Exterior de l’Agència.

Requisits:
• Posseir la nacionalitat espanyola.
• Ser menor de trenta anys d’edat.
• Estar en possessió de títol de Llicenciat, Enginyer, Arquitecte o de Grau.
Requisits específics, que seran objecte de valoració en la selecció:
• Tenir coneixements en matèria de cooperació internacional per al desenvolupament.
• Posseir domini de l’anglès o francès i coneixements suficients d’una segona llengua estrangera.

Nombre de Beques: 24

Dotació de la Beca:
• Una assignació mensual de 1.100 euros
• Una quantitat addicional de 900 euros per mes durant els mesos que els becaris romanguin en les Unitats de Cooperació en l’Exterior de la AECID
• Un passatge aeri d’anada i tornada al país de destinació
• Un segur d’assistència mèdica primària no farmacèutica i d’accidents

 

El termini per a presentar candidatures finalitza el 28/7/2011.

 

ENLLAÇ D’INTERÈS

BASES I CONVOCATÒRIA

Share This