Notícies

gener 10, 2012
BEQUES I CONTRACTES DEL PROGRAMA «SALVADOR DE MADARIAGA»
Institut Universitari Europeu de Florència – MEC

Aquestes beques i contractes, promogudes pel Ministeri d’Educació i Ciència, s’atorguen per a la investigació i obtenció del doctorat. La seva durada màxima és 48 mesos, comptats a partir de la data d’alta en el centre d’adscripció.

 

Les ajudes s’estructuren en dos períodes diferenciats, el primer en règim de beca durant 24 mesos i el segon, un cop finalitzat el primer, de contracte en pràctiques, amb un període màxim de 24 mesos. 

Requisits:
• Posseir títol de llicenciat o de màster o els seus equivalents, en matèries jurídiques, econòmic-empresarials, político-sociològiques, o d’humanitats, per a la realització del doctorat en aquests camps.
• Haver finalitzat els estudis als quals es refereix el paràgraf anterior, amb posterioritat a l’1 de gener de 2003 i ser menor de 35 anys en el moment d’incorporar-se a l’Institut.
• Tenir domini d’almenys dues llengües oficials de la Unió Europea, amb preferència de l’anglès i/o francès.
• No podran participar en la convocatòria els qui ja estiguin en possessió del títol de Doctor.
• Les àrees científiques que podran ser objecte dels projectes a realitzar en el IUE són:

A) Història i civilització. Reconsiderant la història d’Europa. Història de l’expansió europea. Història de la cultura (segles XV a XX). La Història de les idees i la Història de la ciència. Estat, Economia i Règims polítics (segles XV a XX). Història internacional i Història de la integració europea. Gènere, dona i família.

B) Economia. Estadística i econometria. Macroeconomia. Microeconomia.

C) Dret. Europeïtzació del dret privat. Impacte de la constitucionalització i l’ampliació sobre el dret de la Unió Europea. Impacte de la globalització en el dret internacional i els drets humans: Perspectiva europea.

D) Ciències polítiques i socials. Transformació de govern i democràcia. Canvi social. Estudi comparatiu de polítiques públiques. Estructures polítiques i socials i comportament. Relacions internacionals i seguretat. Teoria social i política.

 

Es convoquen un total de 16 beques, amb una dotació econòmica mensual de 1.400 euros durant la primera fase de la beca, i de 1.500 € durant la fase de contracte. S’atorgaran també dues ajudes de viatge d’incorporació per un import total de 700,00 euros cadascuna. D’altra banda, els beneficiaris de les ajudes seran incorporats al règim general de la Seguretat Social i tindran la cobertura de l’assistència sanitària del sistema de Seguretat Social.

 

El termini per a sol·licitar aquestes beques finalitza el dia 31 de gener de 2012.

 

ENLLAÇ D’INTERÈS

CONVOCATÒRIA

Share This