Notícies

juny 09, 2010
BEQUES PER INCENTIVAR LA RECERCA EN MATÈRIA D’ESTUDIS DE GÈNERE I DE LES DONES

Per l’atorgament de les beques es consideraran temàtiques prioritàries dels treballs de recerca les següents:

1. Indicadors no sexistes ni androcèntrics.
2. Polítiques econòmiques i pressupostos públics.
3. Ciència i tecnologia.
4. Medi ambient.
5. Diversitat territorial de la situació de les dones a Catalunya.
6. Nous formats artístics i comunicatius.
7. Violència masclista.

Els treballs objecte d’aquestes beques s’han de fer durant els anys 2010 i 2011.

L’import de les beques concedides en cap cas serà superior a 10.000 euros per al període de dos anys per a cada projecte subvencionat.

El termini per a la presentació de sol·licituds finalitzarà als 30 dies naturals a comptar de l’endemà de la publicació de la resolució de convocatòria pública.

 

ENLLAÇ D’INTERÈS

MÉS INFORMACIÓ

Share This