Notícies

març 02, 2020
BEQUES PER LA FORMACIÓ PRÀCTICA EN UE I EL SISTEMA PARLAMENTARI ESPANYOL
La data límit per enviar la candidatura és el 5 de març

El Congrés dels Diputats convoca 3 beques individuals per realitzar les tasques o estudis aplicats que s’encomanin per la Direcció d’Estudis, Anàlisi i Publicacions i, la Direcció de Comissions, de caràcter documental, estadístic, informatiu i analític relacionat amb els òrgans i l’activitat de la Unió Europea, en general, i amb el sistema constitucional i parlamentari espanyol. Els estudis i tasques realitzades corresponen al Congrés dels Diputats.

 

Cadascuna de les beques tindrà una durada de dotze mesos.

 

Cal que els sol·licitants hagin nascut després de l’1 de gener de 1990. Entre els requisits acadèmics, és necessari que els candidats siguin titulats universitaris i que hagin obtingut el títol amb posterioritat a l’1 de gener de 2017. Cal que els candidats acreditin la preparació teòrica específica en matèries relacionades amb els òrgans o activitats de la Unió Europea i el sistema constitucional parlamentari espanyol i, si s’escau, experiència pràctica sobre les matèries esmentades.

ENLLAÇ D’INTERÈS

MÉS INFORMACIÓ

Share This