Notícies

febrer 16, 2009
BUTLLETÍ DE NOTÍCIES DE LA UNIÓ EUROPEA DE LA SETMANA
Secretaria per a la Unió Europea del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya

El BNUE ofereix setmanalment una selecció dels principals fets i decisions originats per la UE amb referència preferencial als temes que afecten a Catalunya.

Pot donar-se d’alta al Butlletí de Notícies de la Unió Europea enviant un correu electrònic a l’adreça: butlletinoticies.sue.presidencia@gencat.cat.

Share This