Notícies

gener 30, 2013
CICLE DE SEMINARIS ESPECIALITZATS. GESTIÓ DE PROJECTES EUROPEUS
Matrícula oberta

La preparació i la gestió de projectes europeus requereix de professionals altament qualificats que posseeixin un conjunt de coneixements i habilitats especialitzades que permetin elaborar i desenvolupar propostes de qualitat i amb garanties d’èxit.
Amb l’objectiu de millorar les competències d’aquests professionals, el Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya presenta aquest cicle de seminaris que es centraran en alguns dels aspectes clau que determinen el bon funcionament d’aquests projectes.

SEMINARI I. EINES PER A MILLORAR LA REDACCIÓ DELS PROJECTES EUROPEUS
L’objectiu és elaborar propostes tècnicament rigoroses, clares i precises que recullin els aspectes que posteriorment s’hauran de traslladar als formularis de les convocatòries. Matrícula fins l’11 de febrer.

SEMINARI II. GESTIÓ FINANCERA DELS PROJECTES EUROPEUS: CONTROL I AUDITORIA
L’objectiu és incorporar bones pràctiques en la gestió econòmica-financera dels projectes que facilitin i agilitzin el procés de control i auditoria que han d’elaborar cadascun dels socis participants. Matrícula fins el 25 de febrer.

SEMINARI III. AVALUACIÓ DE PROJECTES EUROPEUS
L’objectiu és dissenyar i aplicar indicadors que verifiquin la realització, els resultats i l’impacte dels projectes segons el moment en que es consideri necessari efectuar la seva avaluació. Matrícula fins l’11 de març.

 

ENLLAÇ D’INTERÈS

MÉS INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS

FITXER ADJUNT

FULLETÓ INFORMATIU

Share This