Notícies

novembre 09, 2011
CONCURS JOVES SOCIÒLEGS (XVI EDICIÓ)
Associació Catalana de Sociologia

Poden prendre part en aquesta convocatòria els llicenciats en sociologia en els darrers tres anys, els estudiants de doctorat, els doctorats en sociologia en els darrers tres anys i equips de treball novells (del quals els membres han de complir els requisits anteriors).

El premi és per a un treball d’investigació sociològica, teòric o empíric i inèdit, en què es valorarà l’enfocament innovador, el rigor metodològic i la solidesa argumental.

La dotació del premi és de dos mil euros (2.000 €). Es pot concedir un accèssit. L’Associació Catalana de Sociologia promourà la publicació del treball o dels treballs premiats en la Revista de l’entitat.

 

Termini d’admissió de candidatures: 2 de desembre de 2011, a les 13 hores.

 

ENLLAÇ D’INTERÈS

LES BASES

Share This