Notícies

juny 13, 2021
CONFERÈNCIA: REPTES EN L’ATENCIÓ I A LA SALUT MENTAL DELS JOVES EN CONTEXT DE PANDÈMIA
Dilluns 7/06 a les 16h

L’acte comptarà amb tres intervencions. La primera anirà a càrrec de la sociòloga Mireia Bolíbar, professora del Departament de Sociologia de la Universitat de Barcelona. Oferirà dades sobre l’afectació de la triple crisi econòmica, social i sanitària de la COVID-19 sobre els joves, fent èmfasi en com aquestes crisis han incidit sobre la seva salut mental, a partir de l’estudi Condicions de vida, ocupació i desigualtats en salut de la població jove davant la Covid-19 (2021, Observatori Català de la Joventut). 


La segona intervenció duu per títol “Què entenem per salut mental i quins són els factors estressants que impacten a la població jove? Breu descripció del sistema d’atenció a la salut mental”. Anirà a càrrec de la psiquiatra Cristina Lombardia, cap del Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil del Gironès i Pla de L’Estany de l’Institut d’Assistència Sanitària.  


L’última ponència servirà per conèixer experiències d’atenció al jovent. Titulada com “L’atenció als joves: s’han agreujat les situacions de salut mental? Quins joves pateixen més la crisi provocada per la COVID-19? Compartim experiències de resposta d’arreu de les comarques gironines”, anirà a càrrec de Clara Ribatallada, de l’Oficina Jove de La Selva i membre de la Taula de Referents de Salut Jove de les Comarques Gironines.  


La conferència comptarà amb la presentació d’Agnès Fàbregas, coordinadora territorial de Joventut a Girona del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

ENLLAÇ D’INTERÈS

MÉS INFORMACIÓ

Share This